Salon 1
14.00-15.00Açılış ve Protokol Konuşmaları
Kongre BaşkanıProf. Dr. Mehmet Erhan GÖRE
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi DekanıProf. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür YardımcısıDr. Yunus BAYRAM
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel MüdürüDr. Nevzat BİRİŞİK
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi RektörüProf. Dr. Mustafa ALİŞARLI
Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan YardımcısıFatih METİN
15.00-15.30Ara
15.30-16.20Davetli Konuşmacı OturumuOturum Başkanı: Prof. Dr. Kadri̇ye ÇAĞLAYAN
The Re-Emergence Potato/Tomato Late BlightProf. Dr. William Earl FRY
American Trends in Weed Science: Where to Now?Dr. Marty Williams
16.20-16.30Soru-Cevap
Salon 1
9.00-10.00Oturum 1 - Fitopatoloji (Mikoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emin ONAN
9.00-9.10FS69Soğanda Dip Çürüklüğü Hastalığı’na (Fusarium oxysporum f. sp. cepae (W.C Snyder & H.N Hansen) Karşı Arbusküler Mikorhizal Fungus (AMF) ve Trichoderma harzianum Rifai’un Etkilerinin BelirlenmesiAbdulaziz YAĞMUR, Semra DEMİR, Sirel CANPOLAT
9.10-9.20FS11N-açil-homoserin laktonlar (AHLs): Hıyarda (Cucumis sativus L.) bitki savunmasını güçlendiren ve bitki gelişimini düzenleyen efektör moleküllerSercan PAZARLAR, Nedim ÇETINKAYA, Melike BOR, Recep Serdar KARA
9.20-9.30FS5Eksojen Pipekolik Asit Hıyarda (Cucumis sativus L.) Sistemik Kazanılmış Dayanıklılığı TetiklerSercan PAZARLAR, Utku ŞANVER, Nedim ÇETINKAYA
9.30-9.40FS6Bağlarda Petri Hastalığı (Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum)’nın Mücadelesi Üzerine AraştırmalarDilek POYRAZ, Ayşe UYSAL MORCA, Mükerrem ÇELIKER, Barbaros ÇETINEL
9.40-9.50FS63Kumluca Domates Seralarında Mikorizal Fungus Aktivitesi ve Dikim Sonrası Fide Kayıpları ile İlişkileriHülya ÖZER, Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA
9.50-10.00Tartışma
10.00-10.30Ara
10.30-11.30Oturum 2 - Fitopatoloji (Viroloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mona GAZEL
10.30-10.40FS58Barley Yellow Dwarf Virus (BYDV-PAV ve MAV)’ın Ege Bölgesi Buğday Alanlarında TespitiSevdi̇ye YORGANCI, Serap AÇIKGÖZ
10.40-10.50FS65Denizli ili tütün alanlarında Tomato spotted wilt virus’ün yaygınlık durumu ve ara konukçu ve vektörlerinin belirlenmesiNihan GÜNEŞ, Süleyman G. TÜRKSEVEN, Pınar ÖZSARI, Mustafa GÜMÜŞ, Damla BAYSAL
10.50-11.00FS64Turungillerde Citrus viroid V ve Citrus viroid VI'nın moleküler karakterizasyonuPakize GÖK GÜLER, Nüket ÖNELGE
11.00-11.10FS75Ekşikara Dut İdaeovirus (Black Mulberry Idaeovirus- BMIV) Genom Dizi Analizi ve KarakterizasyonuSibel TURAN, Kahraman GÜRCAN
11.10-11.20FS70Akdeniz Bölgesindeki Nar (Punica granatum L.) Ağaçlarinda Grapevine Leaf Roll Associated Virus 1 (Glrav-1)’ın Yayginlik Durumunun Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle SaptanmasiH. Deniz KOCABAĞ, Kadriye ÇAĞLAYAN, Mona GAZEL
11.20-11.30Tartışma
11.30-12.00Ara
12.00-12.50Oturum 3 - Fitopatoloji (Bakteriyoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Soner SOYLU
12.00-12.10FS57Van Gölü Havzasındaki Yabani  ve Kültüre Alınan Buğdaygil Türlerinden Endofit Bakteri İzolasyonu ve KarakterizasyonuCeylan Pinar UÇAR, Ahmet AKKÖPRÜ, Bi̇lgi̇n TAŞKIN, Di̇lek ÖZCAN YARDIM, Di̇ğdem ARPALI
12.10-12.20FS23Kuzeybatı Marmara Bağ Üretim Alanlarından Elde Edilen Rhizobium spp.’nin Tespit, Tanı ve YaygınlığıNur SİVRİ, Mustafa MİRİK
12.20-12.30FS25Eskişehir İlinde Patates Bitkilerinde Ve Potansiyel Vektör Böceklerinde Stolbur Fitoplazmanın Varlığının AraştırılmasıAynur KARAHAN, Mine SARAÇOĞLU, Emine DEMIR ÖZDEN, Selda UMAR, Şenol ALTUNDAĞ, Kamil DUMAN
12.30-12.40FS26Kirazda Bakteriyel Kanser Etmenlerinin Tanısı ve Biyolojik Mücadelesinde Bakteriyofajların KullanımıMustafa AKBABA, Hatice ÖZAKTAN
12.40-12.50Tartışma
12.50-14.00Öğle Arası
14.00-15.00Oturum 4 - Fitopatoloji (Mikoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Semra DEMİR
14.00-14.10FS16Ege Bölgesi Örtü Altı Karanfil Üretim Alanlarında Fusarium oxysporum f. sp. dianthi Irklarının Moleküler Olarak BelirlenmesiCeren CER, Seher BENLİOĞLU
14.10-14.20FS12Toprak Dezenfeksiyonu Uygulamalarının Karanfilde Fusarium Solgunluğu (Fusarium oxysporum f. sp. dianthi)’na Karşı Etkinliklerinin BelirlenmesiCeren CER, Seher BENLİOĞLU
14.20-14.30FS24Bazı Üzüm Çeşitlerinin Bağ Mildiyösü (Plasmopara viticola) Hastalığına Karşı DuyarlılıklarıGizem YÖNTEM, Himmet TEZCAN
14.30-14.40FS34Karaman İli Elma Depo Hastalıklarının Geleneksel Ve Moleküler Yöntemle Belirlenmesi  Tuğba ÇAKIR, Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA
14.40-14.50FS35Aydın İlin’de İncir Pası (Cerotelium fici) Hastalığının Yaygınlığının Belirlenmesi ve Mücadelesinde Bazı Fungisitlerin Etkinliklerinin AraştırılmasıGül KURUOĞLU AŞCI, Dr. Özlem DOĞAN, Dr. Dilek POYRAZ
14.50-15.00Tartışma
15.00-15.30Ara
15.30-16.30Oturum 5 - Fitopatoloji (Viroloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bayram CEVİK
15.30-15.40FS76Tahıl Üretim Alanlarında Sarı Cücelik Virüs Hastalıkları (Yellow dwarf viruses, YDVs) Epidemisinin Güncel Durumu ve Epidemi Alanlarında Hastalık Yönetimi Havva İLBAĞI
15.40-15.50FS68Plum Pox Virüs Marcus İstanbul (PPV-MIs) Izolatlarının Tüm Genom AnaliziSaffet TEBER, Kahraman GÜRCAN
15.50-16.00FS71Maviyemişlerde (Vaccinium spp.) Blueberry Mosaic Associated Virus (Blmav)’un Olpidium Türleri ile Taşınabilme Durumunun ve Hastalığın Epidemiyolojisindeki Olası Rollerinin AraştırılmasıRengin AKKAN, Kadriye ÇAĞLAYAN, Mona GAZEL, Fatih M. TOK
16.00-16.10FS32Türkiye’de Biberde Dayanıklılık Kıran Tomato spotted wilt virus İzolatlarının Yaygınlığı ve Moleküler Karakterizasyonu  İlyas DELİGÖZ, Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ, Abdullah BALTACI
16.10-16.20FS54Türkiye'de Nar Ağaçlarında  (Punica granatum L.) Olası Yeni Virüslerin Metagenomik Analizlerle Tespit Edilmesi ve Yaygınlık Durumlarının AraştırılmasıHamide Deniz KOCABAĞ, Kadriye Çağlayan ÇAĞLAYAN, Mona GAZEL
16.20-16.30Tartışma
Salon 2
9.00-10.00Oturum 1 - Entomoloji (Entomoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Selma ÜLGENTÜRK
9.00-9.10ES77Rumex sp. İçin Yeni Bir Zararlı Kaydı; Capnodis porosa (Klug, 1829) (Coleoptera: Buprestidae)Hasan MARAL
9.10-9.20ES71Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti (Hemiptera: Diaspididae)’nın Dut Ağaçları Üzerinde Sıcaklığa Bağlı GelişmesiÖzden DOKUYUCU, Selma ÜLGENTÜRK, Mehmet Salih ÖZGÖKÇE
9.20-9.30ES75Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae)’nin Biyolojsi Üzerine İki Farklı Fasülye Çeşidinin EtkisiMehmet AKYOL, Mehmet YILMAZ, Evin POLAT AKKÖPRÜ
9.30-9.40ES40Türkiye’deki Dacus ciliatus Loew, 1862 (Diptera: Tephritidae) Populasyonlarının Moleküler KarakterizasyonuAyça ÖZKAN KOCA, Mehmet YARAN, Murat KÜTÜK
9.40-9.50ES78Aphis passeriniana (Del Guercio, 1900) (Hemiptera: Aphididae)'ın Adaçayı Bitkisi (Salvia fruticosa Mill. ve Salvia officinalis L.) Üzerindeki Tercih ve Tercih Nedenlerinin BelirlenmesiBoğos KEHYEOĞLU, Fidevs ERSİN, Ali Kemaş BİRGÜCÜ, Ferit TURANLI
9.50-10.00Tartışma
10.00-10.30Ara
10.30-11.30Oturum 2 - Entomoloji (Nematoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahi̇m Hali̇l ELEKCİOĞLU
10.30-10.40ES42Trakya Meyve Alanlarındaki Bitki Paraziti Nematodların Güncel ListesiLerzan ÖZTÜRK, İbrahi̇m Hali̇l ELEKCİOĞLU
10.40-10.50ES43Trakya Bağ Alanlarındaki Bitki Paraziti Nematodların Güncel ListesiLerzan ÖZTÜRK, İbrahim Halil ELEKCİOĞLU
10.50-11.00ES45Kök ur nematodu (Meloidogyne spp)-bitki ilişkisinde moleküler değişimler Refik BOZBUĞA
11.00-11.10ES46Patates Kist Nematodlarının Türkiye'deki Tanımlanması, Yaygınlığı ve Genetik ÇeşitliliğiEmre EVLİCE, Gökhan YATKIN, Atilla ÖCAL, Civan GÜVEL, Halil TOKTAY
11.10-11.20ES49Enfekte larvanın salgıladığı kokuların entomopatojen nematodların yönelimine etkisiTufan Can ULU
11.20-11.30Tartışma
11.30-12.00Ara
12.00-13.00Oturum 3 - Entomoloji (Entomoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feza CAN
12.00-12.10ES79Doğal Diyatom Toprağının İki Farklı Formülasyonunun Pirinç Biti, Sitophilus Oryzae (L.) (Coleoptera: Curculionidae) Üzerindeki Etkinliğinin BelirlenmesiNesrin ORMANOĞLU, Prof. Dr. Ahmet Güray FERIZLI , Can ÇUHADAR, Prof. Dr. Hüsnü Emrah ÜNALAN, Prof. Dr. Mevlüt EMEKCI
12.10-12.20ES41Kiraz Siyah Afidi, Myzus cerasi (Fabricius, 1775)'nin Kiraz Ağaçlarındaki Biyolojisi Üzerine ÇalışmalarŞahin KÖK, İsmail KASAP
12.20-12.30ES81Drosophila melanogaster’in Yaşama, Gelişme ve Ergin Ömür Uzunluğu Üzerine Penisilinin Etkisi (Diptera: Drosophilidae)Gökçe ÜSTÜNDAĞ, Kemal BÜYÜKGÜZEL, Ender BÜYÜKGÜZEL
12.30-12.40ES12Geleneksel Üretim Yönteminden İyi Tarım Uygulamalarına Geçiş Yapan Örtüaltı Üreticilerinde Bitki koruma Yönünden Olası Davranış Değişikliklerinin Belirlenmesi: Antalya İli Kumluca İlçesi ÖrneğiÖmer Faruk ENGİN, Cem ÖZKAN
12.40-12.50ES13Pamuk Beyazsineği Bemisia tabaci (Genn.) (Hemiptera: Aleyrodidae) Antalya Popülasyonlarının Spiromesifen Etkili Maddesine Karşı Hassasiyet Düzeylerinin BelirlenmesiUtku YÜKSELBABA, İsse Hassan ALİ, Mehmet ÖZER
12.50-13.00Tartışma
13.00-14.00Öğle Arası
14.00-15.10Oturum 4 - Entomoloji (Nematoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zübeyi̇r DEVRAN
14.00-14.10ES50Farklı damla sulama damlatıcılarının arazi şartlarında entomopatojen nematod uygulamasına etkisiTufan Can ULU, Hilal ERDOĞAN, Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ
14.10-14.20ES73Sakarya İli Buğday Üretim Alanlarında Bitki Paraziti Nematodların BelirlenmesiAyça İrem KEÇICI, Abdelfattah A. DABABAT, Göksel ÖZER, Mustafa İMREN
14.20-14.30ES51Türkiye Patates Üretim Alanlarında Steinernematid ve Heterorhabditid (Rhabditida:Steinernematidae ve Heterorhabditidae) Türlerinin DağılımıArife GÜMÜŞ ASKAR, Ebubekir YÜKSEL, Göksel ÖZER, Halil KÜTÜK, Mustafa İMREN
14.30-14.40ES52Kırgızistan’ın Çüy Bölgesinde Çilek (Fragaria ananassa Duch) Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda Bulunan Bitki Paraziti Nematodlarının SaptanmasıŞenol YILDIZ, Elaman KANATBEK UULU, Tair ESENALİ UULU
14.40-14.50ES53Bolu ilinde üç farklı habitat tipinde nematod topluluklarındaki değişimlerŞenol YILDIZ, Emine GÖK, Göksel ÖZER, Mustafa İMREN
14.50-15.00ES65Doğu Akdeniz Bölgesi’nde Meloidogyne javanica ve Meloidogyne incognita Irklarının Bazı Kavun Karpuz Hatlarında Konukçu ReaksiyonlarıDilek DİNÇER, İ. Halil ELEKCİOĞLU
15.00-15.10Tartışma
15.10-15.30Ara
15.30-16.40Oturum 5 - Entomoloji (Akaroloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep AY
15.30-15.40ES39Ordu İlinde Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Bulunan Zararlı Akar TürleriDuygu AKYOL, Rana AKYAZI
15.40-15.50ES10Portakal Yağının Laboratuar Koşullarında İki Noktalı Kırmızıörümcek, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) Üzerine Akarisit Etkisiİpek YAŞAR, Şahin KÖK, İsmail KASAP
15.50-16.00ES54Turunçgil Kahverengi Akarı Eutetranyhcus orientalis (Klein) (Acari: Tetranychidae)’in Bazı Turunçgil Türleri Üzerinde Biyolojik Özellikleri Kemal YALÇIN, İsmail DÖKER, Cengiz KAZAK
16.00-16.10ES31Isparta Elma Bahçelerinde Zararlı Tetranychus urticae Koch (Acarina:Tetranychidae) Popülasyonlarının Spiromesifen+Abamectin, Spirodiclofen, Milbemectin Direnç Düzeylerinin BelirlenmesiKevser ULUKAYA, Recep AY
16.10-16.20ES32Spiromesifen+Abamectin İle Selekte Edilmiş Tetranychus urticae Koch Popülasyonunda Biyokimyasal Direnç Mekanizması ve Çapraz DirençSafiye ALSAY, Recep AY
16.20-16.30ES33İki İnsektisit-Akarisitin Avcı Akar Amblyseius swirskii Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’ye Etkilerinin BelirlenmesiBüşra DEMIRTAŞ, Recep AY
16.30-16.40Tartışma
Salon 3
9.00-10.00Oturum 1 - HerbolojiOturum Başkanı: Prof. Dr. F. Nezi̇hi̇ UYGUR
9.00-9.10HS11Balıkesir İli Gönen İlçesi Çeltik Üreticilerinin Yabancı Ot Sorunlarının BelirlenmesiAli Rıza BÖR, Ayşe YAZLIK
9.10-9.20HS4Van sebze ekim alanlarında mor çiçekli canavar otu (Phelipanche ramosa (L.) Pomel) bulaşıklığıReyyan YERGIN ÖZKAN, Işık TEPE, Enes FİDAN
9.20-9.30HS12Aşağı Seyhan Ovası (Adana)’nda Ekim Nöbeti Uygulamaları ve Yabancı Ot Mücadelesindeki Problemlerin Belirlenmesi Selin TÜNK, Feyzullah Nezihi UYGUR
9.30-9.40HS21Sakarya İli Mısır Üreticilerinin Yabancı Ot SorunlarıSaliha Gözde AĞDACI, Zübeyde Filiz ARSLAN
9.40-9.50HS13Mısır Bitkisinde, Çiftçi Uygulamaları Sonucu Oluşan Herbisit Fitotoksisitelerinin Oransal Simptom Gözlemleri ile Klorofilmetre Ölçümlerinin Karşılaştırılarak Oluşabilecek Farkların SaptanmasıLevent HANÇERLİ, Feyzullah Nezihi UYGUR
9.50-10.00Tartışma
10.00-10.30Ara
10.30-11.30Oturum 2 - Biyolojik Mücadele (Entomoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kamil KARUT
10.30-10.40BS34Pestisitlerle Kirlenmiş Toprakların Fitoremediasyon ile Arındırılmasıİsmail BATANSU, Sema KARAKAŞ, Murat DİKİLİTAŞ
10.40-10.50BS29Çay Ağacı (Melaleuca spp. L.) Yağının Farklı Formülasyonlarının Spodoptera littoralis (Boisduval, 1883) (Noctuidae: Lepidoptera) Üzerindeki Toksik Etkileri Şeyda ŞİMŞEK, Ayha GÖKÇE, Errol HASSAN
10.50-11.00BS7Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera:Pyralidae)’nın Kitle ÜretimiCem ÖZKAN, Şahi̇n TATLI, İsmail ATAY, Enes DEMİREL, Kazim KARAKUŞ, Ferah YAMAÇ, Şermi̇n GENÇ, Yasemi̇n AKTAŞ, Kemal ARSLAN, Kamil KARATAŞ, Emine KAYA, Gözde UYSAL, Alperen OMURCA
11.00-11.10BS35Örtü Altı Biber Yetiştiriciliğinde Frankliniella occidentalis’e Karşı Orius laevigatus, Amblyseius swirskii ve Neoseiulus cucumeris ’in Farklı Kombinasyonlarının Kullanım OlanaklarıEkrem Aycan ÇEVİKOL, İsmai̇l KARACA
11.10-11.20BS8Bracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae)’un Soğuk Koşullarda Depolanmasında Sıcaklık, Süre ve Konukçu Farklılığının EtkisiŞahin TATLI, Cem ÖZKAN
11.20-11.30Tartışma
11.30-12.00Ara
12.00-13.00Oturum 3 - HerbolojiOturum Başkanı: Prof. Dr. Işik TEPE
12.00-12.10HS7Bazı İstilacı Yabancı Ot Türlerinin Çimlenme Özelliklerinin İstila Yetenekleri Üzerine Etkilerinin AraştırılmasıSelin TÜNK, Feyzullah Nezihi UYGUR
12.10-12.20HS8Çukurova Bölgesi’nde Hasat Sırasında Soya Ürünü İçerisine Karışan Yabancı Ot Türlerinin BelirlenmesiSelin TÜNK, Feyzullah Nezihi UYGUR
12.20-12.30HS14Turunçgil Bahçelerinde, Farklı Örtücü Bitki Türlerinin Yabancı Otlanma Üzerindeki Etkisinin AraştırılmasıSelvinaz HANÇERLİ, Feyzullah Nezihi UYGUR
12.30-12.40HS9Adana ve Osmaniye İlleri Yerfıstığı Ekim Alanlarında Sorun Olan Ana Zararlı Yabancı Ot Türleri  Özcan TETİK, Prof. Sibel UYGUR
12.40-12.50HS18Farklı Ayçiçeği Hatlarının Canavar Otu (Orobanche spp.) Türlerine Karşı Dayanıklılık Durumlarının AraştırılmasıYılmaz YAŞAR, Ayşe Nuran ÇİL, Abdullah ÇİL, Sibel UYGUR
12.50-13.00Tartışma
13.00-14.00Öğle Arası
14.00-15.00Oturum 4 - Biyolojik Mücadele (Entomoloji)Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gülay KAÇAR
14.00-14.10BS9Venturia canescens Gravenhorst (Hymenoptera: Ichneumonidae)’in Farklı Konukçularda GelişimiŞahin TATLI, Cem ÖZKAN
14.10-14.20BS26Bracon hebetor (Hymenoptera:Braconidae)’un Ephestia kuehniella (Lepidoptera:Pyralidae) Üzerinde Uygun Konukçu ve Parazitoit Yoğunluğunun BelirlenmesiKemal ARSLAN, Cem ÖZKAN
14.20-14.30BS27Bazı Pestisitlerin Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator F. (Hymenoptera: Braconidae)’un Yumurta ve Larva Dönemine Yan EtkileriZühal SAÇTI, Prof. Dr. Cem ÖZKAN
14.30-14.40BS10Farklı Sıcaklıkların Yumurta-larva Parazitoiti Chelonus oculator F. (Hymenoptera: Braconidae) Üzerindeki EtkileriZühal SAÇTI, Prof. Dr. Cem ÖZKAN
14.40-14.50BS33Yumurta Parazitoiti Trichogramma evanescens ( Hymenoptera: Trichogrammatidae)’in Etkinliğinin ArttırılmasıBünyamin YILDIZ, Banu GÜNDÜZ, Kübra DURAP, Şermin GENÇ, İsmail ATAY, Şahin TATLI, Cem ÖZKAN
14.50-15.00Tartışma
15.00-15.30Ara
15.30-16.40Oturum 5 - Biyolojik Mücadele (Fitopatoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA
15.30-15.40BS30Syngenta’nın Yeni Ürünlerinin Örtüaltı Biyolojik Mücadele Ajanlarına Karşı Yanetkisinin BelirlenmesiBayram BAYAR
15.40-15.50BS36Faydalı Bitki Bakterileri ve Arbusküler Mikorizal Fungusun Biberde Bazı Bitki Büyüme Parametrelerine ve Bakteriyel Leke Hastalığı (Xanthomonas euvesicatoria) Üzerine EtkisiKamuran ÇAKAR, Ahmet AKKÖPRÜ
15.50-16.00BS16Tokat Koşullarındaki Asma Çeşit ve Anaçlarından İzole edilen Endofitik Funguslar ve Bunların Bazı Asma Patojenlerine in vitro Antagonistik EtkileriArife YAĞCI, Davut Soner AKGÜL, Rüstem CANGİ
16.00-16.10BS31Çilekte Sorun Olan Bazı Fungal Hastalıkların Arbüsküler Mikorhizal Funguslar (AMF) ve Saccharomyces cerevisiae ile Biyolojik MücadelesiSemra DEMİR, Emre DEMİRER DURAK, Gökhan BOYNO, Hasret GÜNEŞ
16.10-16.20BS25Van’da Domates Alanlarından İzole Edilen Alternaria solani (Ell. ve G. Martin) Sor.’nin Biyolojik Mücadele Olanaklarının BelirlenmesiGökhan BOYNO, Semra DEMİR
16.20-16.30BS19Bazı Toprak Kökenli Fungal Hastalık Etmenlerine Karşı Hatay Adaçayı Salvia aramiensis Uçucu Yağının Antifungal Etkisinin BelirlenmesiFirdevs DEMIRKOL, Merve KARA, Soner SOYLU, Musa TÜRKMEN
16.30-16.40Tartışma
Salon 1
9.00-9.50Oturum 6 - Fitopatoloji (Bakteriyoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hatice ÖZAKTAN
9.00-9.10FS18Ege Bölgesinde Farklı Konukçularda Xylella fastidiosa Etmeni ile Vektör Böcek Türlerinin Varlığının Araştırılması ve Risk Yönetimine Esas Alınacak Önlemlerin Belirlenmesi Nursen ÜSTÜN, Neziha GÜVEN, Ceyda YÜZBAŞI, Damla ERTIMURTAŞ, Fatma ÖZSEMERCI, Mehmet Fatih TOLGA, Ferhunde Özlem ALTINDIŞLI, Tevfik TURANLI, Ümran AKKAN DEMIRER, Neşe KESKIN, İsmet ACAR, Emine DEMIR ÖZDEN
9.10-9.20FS19Kirazda Bakteriyel Kanser Etmeni Pseudomonas syringae pv. syringae ‘nin Bakır Toleransı ve Genetik Varyasyon Açısından Moleküler Olarak AraştırılmasıGizem TOYGAR, Utku ŞANVER, Zeliha Ayyüce KARAKUŞ, Hatice ÖZAKTAN
9.20-9.30FS27Niğde İlinde Patates Adi Uyuz Hastalığına Neden Olan Streptomyces Türlerinin Morfolojik ve Moleküler KarakterizasyonuNida ÜNLÜ, Eminur ELÇI
9.30-9.40FS50Marmara Bölgesi'nde Pseudomonas syringae pv. syringae’nin Tanılanması ve Genetik KarakterizasyonuCansu ÖKSEL, Farhat A. AVIN, Fulya BAYSAL-GÜREL, Mustafa MIRIK
9.40-9.50Tartışma
9.50-10.30Ara
10.30-11.30Oturum 7 - Fitopatoloji (Mikoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Berna TUNALİ
10.30-10.40FS37Kumluca Kavun Alanlarında Zamklı Gövde Yanıklığı Hastalığının Yaygınlığının ve Bazı Kavun Çeşitlerinin Patojene Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi Fatma KARABUĞA SARICA, Gürsel KARACA
10.40-10.50FS72Van’da Yetiştirilen Domates, Biber ve Kavun Bitkilerinden İzole Edilen Fusarium spp. ve Rhizoctonia spp.’nin Teşhisi ve PatojeniteleriNecmettin TENİZ, Emre DEMİRER DURAK
10.50-11.00FS39Evaluation of Antifungal Activity of Clove Essential Oils and Plant Extract against Gray Mold in StrawberryNi̇da ÜNLÜ, Kezi̇ban Si̇nem TULUKOĞLU KUNT
11.00-11.10FS53Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. trirtici) Warrior Irkına Karşı Bazı Makarnalık Buğday Genotiplerinde Dayanıklılık Kaynağının Belirlenmesi Sibel BÜLBÜL, Emine Burcu TURGAY , Kadir AKAN, Öztekin URLA, Ayten SALANTUR, Gökhan KILIÇ, Muhsin İbrahim AVCI, Fatma Betül SADE
11.10-11.20FS13Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. trirtici) Warrior Irkına Karşı Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Dayanıklılık Kaynağının Belirlenmesi Emine Burcu TURGAY, Sibel BÜLBÜL, Kadir AKAN, Öztekin URLA, Selami YAZAR, Bayram ÖZTÜRK, Mehmet Emin ALYAMAÇ
11.20-11.30Tartışma
11.30-12.00Ara
12.00-13.00Oturum 8 - Fitopatoloji (Viroloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa GUMUS
12.00-12.12FS56Kahramanmaraş ili kiraz bahçelerinde fitoplazmaların PCR/RFLP analizleriyle tanılanması, karakterizasyonu ve olası vektörlerin belirlenmesi Bahar KARAPINAR, Mona GAZEL, Kadriye ÇAĞLAYAN
12.12-12.25FS40Adana ve Mersin İlinde Turunçgil Meyve Türlerinde Viral ve Viroid Kaynaklı Hastalık Etmenlerinin Moleküler TespitiAnıl Mehmet BALTACI, İlyas KILINÇER, Kahraman GÜRCAN
12.25-12.37FS59Yeni Bir Virüs Olan Cherry Virus Turkey CVTR’nin Türkiye’de Bazı Kiraz Üretim Alanlarında Yaygınlığının  SaptanmasıBahar TUNÇ, Mona GAZEL, Kadri̇ye ÇAĞLAYAN
12.37-12.50FS41Phomopsis viticola İzolatlarında dsRNA’nın Dikey TaşınımıSahra HOSSEINALIZADEH, Ömer ERİNCİK, Serap AÇIKGÖZ
12.50-13.00Tartışma
13.00-14.00Öğle Arası
14.00-15.10Oturum 9 - Sektör OturumuOturum Başkanı: Prof. Dr. Hali̇l KÜTÜK
14.00-14.15Bitki Sağlında Reanimasyon - Onur PANGAL - Agrobest
14.15-14.30Bayer’in Yeni Teknoloji Bitki Koruma Çözümleri - İlker Ercan - Bayer
14.30-14.45Bitki Koruma Saha Çalışmalarında İnovatif Veri Toplama ve Analiz Yöntemleri - Mustafa PORTAKALDALI, Can AKDENİZ - Syngenta
14.45-15.00UPL’in Yenilikçi ve Sürdürülebilir Çözümleri - Halil Köstekli - UPL
15.00-15.10Soru Cevap
15.10-15.30Ara
15.30-16.20Oturum 10 - Fitopatoloji (Mikoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf YANAR
15.30-15.40FS52Nohut Antraknozunun (Ascochyta rabiei (Pass) Labr.) Patotip 4 Irkına Karşı Bazı Nohut Genotiplerinde Dayanıklılık Kaynağının Belirlenmesi Öztekin URLA, Emine Burcu TURGAY, Sibel BÜLBÜL, Abdülkadir AYDOĞAN, Elif ATASAYAR
15.40-15.50FS17Bazı Arpa Genotiplerinin Arpa Yaprak Lekesi (Rhyncosporium commune) Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi Emine Burcu TURGAY, Öztekin URLA, Sibel BÜLBÜL, Kadir AKAN , İsmail SAYIM, Namuk ERGÜN, Sinan AYDOĞAN, Melih BİLİR
15.50-16.00FS31Bazı Arpa Çeşitlerinin Arpa Çizgili Yaprak Lekesi (Phyrenophora graminea) Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi Emine Burcu TURGAY, Sibel BÜLBÜL, Öztekin URLA
16.00-16.10FS8Seimatosporium vitis, S. vitifusiforme ve Kalmusia variispora: Türkiye’de Asma Gövde Hastalıklarıyla İlişkili Yeni Fungal PatojenlerDavut Soner AKGÜL, Halil İbrahim KARA, İzzet BÜLBÜL, Mümine ÖZARSLANDAN
16.10-16.20Tartışma
Salon 2
9.00-10.00Oturum 6 - Entomoloji (Entomoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sebahat OZMAN-SULLIVAN
9.00-9.10ES8Düzce ve Sakarya İlleri Mısır Tarlalarında Bazı Lepidopter Türlerinin Mevsimsel Popülasyon TakibiAbdurrahman Sami KOCA, Gülay KAÇAR
9.10-9.20ES14Ege Bölgesi Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Yeni Zararlı Lasioptera tomaticola Yukawa and Harris (Diptera:Cecidomyiidae)’ın Yayılışı ve Mücadelesine Yönelik AraştırmalarTülin KILIÇ, Yasemin HACIALİOĞLU, Duygu UYSAL, Hakan ALTUNLU
9.20-9.30ES82Ekin Sap Arısı [Cephus pygmeus L.  Hymenoptera: Cephidae ]’nın Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi Buğday Alanlarından Toplanan  Popülasyonlarının  Genetik AnaliziHilmi KARA, Mehmet Salih ÖZGÖKÇE, Nurper GÜZ
9.30-9.40ES16Ekin Sap Arısı, Cephus pygmeus L. (Hymenoptera: Cephidae)’un Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesi Buğday Alanlarındaki Yayılışı ve YoğunluğuHilmi KARA, Mehmet Salih ÖZGÖKÇE, Nurper GÜZ
9.40-9.50ES83Çeşitli Su ve Besin Kombinasyonlarının Dolycoris baccarum (L.) (Hemiptera: Pentatomidae)'un Bazı Biyolojik Parametrelerine EtkisiKadir BOZKURT, Mehmet KEÇECİ
9.50-10.00Tartışma
10.00-10.30Ara
10.30-11.40Oturum 7 - Entomoloji (Nematoloji)Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gökhan AYDINLI
10.30-10.40ES56İç Anadolu Bölgesi Tahıl Ekiliş Alanlarında Tahıl Kist Nematodlarının Yaygınlık ve Yoğunlukları Gökhan YATKIN, Emre EVLİCE, Mustafa İMREN, Şerife BAYRAM
10.40-10.50ES57Mersin İli Muz Plantasyonlarındaki Bitki Paraziti Nematodların BelirlenmesiBadel Gülsüm AKYOL, Emre EVLICE, Mustafa İMREN, Halil TOKTAY
10.50-11.00ES58Batı Akdeniz Bölgesi Sera Koşullarında Meloıdogyne incognita’nın İkinci Dönem Larva Popülasyon DalgalanmasıAyşenur ASLAN, Gülsüm UYSAL
11.00-11.10ES59Domates Yetiştirilen Alanlarda Meloidogyne luci’nin Mi-Virulent Populasyonunun Mücadelesinde Kullanılabilecek Potansiyel Rotasyon BitkileriGökhan AYDINLI, Fadime ŞEN
11.10-11.20ES63Doğu Akdeniz Bölgesi Örtüaltı Sebze Alanlarında Kök-Ur Nematodlarının Biyokimyasal ve Moleküler Yöntemler İle TanılanmasıAyşenur ASLAN, İbrahim Halil ELEKCİOĞLU
11.20-11.30ES64Doğu Akdeniz Bölgesi Kavun Karpuz Alanlarında Kök-ur Nematodu Tür ve Irklarının AraştırılmasıDilek DİNÇER, İ. Halil ELEKCİOĞLU
11.30-11.40Tartışma
11.40-12.00Ara
12.00-13.00Oturum 8 - Entomoloji (Entomoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayhan GÖKÇE
12.00-12.10ES18Isparta ve Antalya İllerinde Örtüaltı Karanfil Yetiştiriciliğinde  Frankliniella occidentalis‘in Sarı ve Mavi Tuzaklara TepkisiŞeyma YUMAK, Tuğçe ÖZEK, Jean Claude NDAYIRAGIJE, Hacer ÇEVİK, Anıl Berke YILMAZ, Ismail KARACA
12.10-12.20ES17Kiraz İhracatında Akdeniz Meyvesineğine Karşı Ozon Gazının EtkinliğiTuğba AKDENİZ FIRAT, Sait ERTÜRK, Vildan BOZKURT, Erdoğan AYAN, Emrah KAYIŞ, Ahmet Güray FERİZLİ, Mevlüt EMEKCİ
12.20-12.30ES19Manisa ve Kütahya illerinde Akdeniz Meyvesineği (Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera: Tephritidae)’nden Ari Alan Belirlenmesi ÇalışmalarıBaşak ÇİNKUL, Mehmet Fatih TOLGA, Ümran AKKAN DEMİRER, Özge HELVACIOĞLU, İsmet ACAR, Öner DEMİR, Erengül KAYA, Alper KÖKSAL, Birin ARSLAN, Alper ÇAKMAK, Hüseyin YAŞAR, Burhanettin ŞAHİN
12.30-12.40ES20Marul yaprakbiti Nasonovia ribisnigri (Mosley) (Hemiptera: Aphididae)’nin  kitle üretimiDuygu UYSAL, Enver DURMUŞOĞLU
12.40-12.50ES21Ülkemizdeki Arı Ölümleri ve Kış KayıplarıAhmed KARAHAN, Mehmet Ali KUTLU, İsmail KARACA
12.50-13.00Tartışma
13.00-15.30Ara
15.30-16.30Oturum 9 - Entomoloji (Entomoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmai̇l KARACA
15.30-15.40ES72Emici Böceklerin Ege Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Pamuk Çeşitlerinde  Popülasyon Değişimleri İle Verim Ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi Seher TANYOLAÇ, Ferit TURANLI
15.40-15.50ES7Kanadı noktalı Drosophila suzukii (Matsumura) (Diptera: Drosphilidae)’nin Alternatif Konukçu UygunluğuMustafa Said BAYRAM, Gülay KAÇAR
15.50-16.00ES5Sitophilus granarius Linneaus (Coleoptera: Curculionidae) Depo Zararlısının Bazı İnert Tozlara Karşı Gösterdiği Toksik ve Davranışsal Etkilerinin İncelenmesiAyhan GÖKÇE , Musa SÜRÜCÜ
16.00-16.10ES74Mavi Renkli Yapışkan Tuzak ile Farklı Kairomon Kombinasyonlarının Pamukta Erken Dönemde Görülen Thrips Türlerine Karşı EtkinlikleriSeher TANYOLAÇ, Fatma IŞIK GÜLSOY
16.10-16.20ES6Dut Kabuklubiti Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti, Hemiptera:Diaspididae)’nin erken uyarı ve tahmin modeli Dokuyucu ÖZDEN, Kemal DOKUYUCU, Selma ÜLGENTÜRK
16.20-16.30Tartışma
Salon 3
9.00-10.00Oturum 6 - HerbolojiOturum Başkanı: Prof. Dr. Işik TEPE
9.00-9.10HS20Beyaz Lahana (Brassica oleracea L.) ’Nın Su Ekstraktı ile Azaltılmış Foramsulfuron Dozlarının Mısır (Zea mays L.) ve Kırmızı Köklü Horozibiği (Amaranthus retroflexus L.) Üzerine EtkisiSerhat YAŞAR, Reyyan YERGİN ÖZKAN
9.10-9.20HS15Çukurova’da Çakal Kavunu (Cucumis melo var. agrestis Naudin)’nun Mısırda Ana Zararlı Durumuna Geçmesinin Herbisitlerle İlişkilendirilmesi Muhammet Uğurcan AYATA, Feyzullah Nezihi UYGUR
9.20-9.30HS3Siyah Banotu (Hyoscyamus niger L.) Ekstrelerinin Bazı Bitki Patojeni Funguslar Üzerine EtkisiZilan OKTAY, Işık TEPE
9.30-9.40HS16Şeytan Elması (Datura stramonium L.) Ekstrelerinin Bazı Bitki Patojeni Bakteri ve Funguslar Üzerine EtkisiPelin KARAKEÇILI, Işık TEPE
9.40-9.50HS2Van’da Sebze Yetiştiriciliğinde Yabancı Ot SorunuDilber BINGÖLBALI, Işık TEPE
9.50-10.00Tartışma
10.00-10.30Ara
10.30-11.30Oturum 7 - Biyolojik Mücadele (Entomoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ULUSOY
10.30-10.40BS17Yapay Besinlerin Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae)’nin ömür uzunluğu ve döl verimi üzerine etkisiEnes DEMİREL, Tuğçe ALIRIZ, İsmail ATAY, Yasemin AKTAŞ, Şahin TATLI, Cem ÖZKAN
10.40-10.50BS12Türkiye’den Cydalima perspectalis (Walker) (Lepidoptera: Crambidae)’in İki Yeni Yumurta Parazitoidi Başak ULAŞLI, Feza CAN
10.50-11.00BS1Trichogramma evanescens (Hymenoptera: Trichogrammatidae) Kitle Üretimi İçin  Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae) Yumurtalarının UV Sterilizasyonu Ferah YAMAÇ, Mehmet GÖK, Pınar DİLEK, İsmail ATAY, Şahin TATLI, Cem ÖZKAN
11.00-11.10BS13Bazı Depolanmış Tahıl Zararlılarına Karşı Metarhizium robertsii ve Beauveria bassiana’ nın Virülensliği Üzerine Tahıl Tiplerinin EtkisiCebrail BARIŞ, Mehmet Kubilay ER
11.10-11.20BS14Diuraphis noxia (Kurdjumov) (Hemiptera: Aphididae)’nin Biyolojik Mücadelesinde Bakteriyel Endofitlerin KullanılmasıMehmet SABAN, Utku ŞANVER, Ferit TURANLI, Hatice ÖZAKTAN
11.20-11.30Tartışma
11.30-12.00Ara
12.00-13.10Oturum 8 - Biyolojik Mücadele (Fitopatoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sara DOLAR
12.00-12.10BS21Serin İklim Çim Bitkilerinde Çökerten (Rhizoctonia solani + Fusarium spp.) Hastalığının Kontrolünde Bazı Fungisitlerin Etkililiklerinin Belirlenmesiİrfan SÜRER, Necip TOSUN
12.10-12.20BS20Bazı Biyolojik Mücadele Etmenlerinin Tek ve Birlikte Uygulamalarının Patlıcanda Fusarium Solgunluğu ve Bitki Gelişimi Üzerine EtkileriMelis BİLGİNTURAN, Gürsel KARACA
12.20-12.30BS23Pseudomonas syringae pv. tomato’ ya Karşı Antagonist Bakteri İzolatlarının Biyokontrol Potansiyelleri ve TanılanmasıCansu ÖKSEL, Fulya BAYSAL-GÜREL, Mustafa MIRIK
12.30-12.40BS32Biyolojik Mücadele Etmeni Bacillus amyloliquefaciens’ in Soğanda Pembe Kök Hastalığına Karşı EtkisiÖzkan KIZILAY
12.40-12.50BS22Screening And Identification Of Antagonistic Actinomycete LA-5 Against Botrytis cinereaPeiqian LI, Baozhen FENG, Bo YANG
12.50-13.00BS2Ayçiçeğinde Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) De Bary’ye Karşı Bazı Bakteriyel Biyoajanların In vitro ve In vivo Etkinliklerinin BelirlenmesiRaziye KOÇAK, Nuh BOYRAZ
13.00-13.10Tartışma
13.10-14.00Öğle Arası
14.00-15.30Ara
15.30-16.10Poster Sunum Oturumu 1Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ki̇bar AK
-EP16Bolu İlinde Patates Böceği Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Popülasyon Takibi, Doğal Düşmanları ve Kışlama Özelliklerinin Belirlenmesi Sedat AKÇIN, Gülay KAÇAR
-EP15Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın Yabani Domates Türlerine Yumurta Koyma Tercihlerinin BelirlenmesiBaran ASLAN, Ali Kemal BİRGÜCÜ
-EP37Düzce İli Fındık Bahçelerinde Belirlenen Önemli Zararlılar ve Yeni Zararlı Türler  Burhan ŞAHIN, Gülay KAÇAR
-EP22Nurdağı (Gaziantep) İlçesi Pamuk Ekim Alanlarında Zararlı Olan Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae)’ nın Popülasyon Değişimi ve Mücadele Zamanının BelirlenmesiŞevket AKÇAM, Mahmut Murat ASLAN
-EP1Doğu Akdeniz Bölgesi Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae) tür kompleksinin genetik yapısı üzerine bir çalışmaSadık Emre GÖRÜR, Mahmut Mete KARACA, Kamil KARUT
-EP17Sarıyer (İstanbul) İlçesi Dış Mekan Süs Bitkilerinde Saptanan Coleoptera TürleriPınar HEPHIZLI GÖKSEL, Gürsel ÇETIN, Oğuzhan SARIKAYA
-EP18Farklı domates çeşitlerinde Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’nın bazı biyolojik özelliklerinin laboratuvar koşullarında belirlenmesiNisa KURTARICI, Kami̇l KARUT
-EP34Kocaeli İlinde Fındık Üretimi Yapan Çiftçiler ile Fındıkta Kullanılan Pestisitler Hakkında Bilinç Düzeyinin Araştırılması  Tolunay UZUN, İsmai̇l Alper SUSURLUK
-EP38Türkiye’de Kayısıda Yeni Bir Zararlı Tür, Oarius grisescens Desbrochers des Loges, 1905 (Coleoptera: Curculionidae, Entiminae)Burcu İNAL, Ayşe ÖZDEM
-EP2Elma İçkurdu Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)’ya Karşı Çiftleşmeyi Engelleme Tekniğinin UygulanmasıGülser CANDAN, Mahmut Murat ASLAN
-EP21Adıyaman İli Badem Bahçelerinde Baklazınnı Tropinota hirta (Poda, 1761) (Coleoptera: Scarabaeidae)’nın Farklı Tuzakların Etkinliği, Popülasyon Takibi ve Konukçularının BelirlenmesiAbdurrahman Abdulkadir UZUN, Mahmut Murat ASLAN
-EP20Adıyaman İli Bağ Alanlarında Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lepidoptera: Tortricidae)’ ya Karşı Çiftleşmeyi Engelleme Tekniğinin KullanılmasıMerve Mine TOPRAK KILINÇ, Mahmut Murat ASLAN, Kevser SABANCI, Zehra Sena GÖZÜBENLI
-EP19 Farklı Uçucu Yağların Aphis fabae (Hemiptera: Aphididae) Üzerine EtkileriAlime BAYINDIR EROL, Ali Kemal BİRGÜCÜ
-EP12Zeytin Sineği Mücadelesinde Besi Tuzaklarının KullanımıTevfik TURANLI, Başak ÇİNKUL, Ümran AKKAN DEMİRER, Özge HELVACIOĞLU, Fatma ÖZSEMERCİ, Neşe KESKİN, Ahmet Uğur DURU, Serkan KAPTAN
-EP11Saimbeyli ve Pozantı İlçeleri Kiraz Bahçelerinde Kanadı noktalı sirkesineği (Drosophila suzukii Mats. 1931 Dip: Drosophilidae) ile Bitki Paraziti Nematodlar Konusunda Farkındalık ve Mücadele ÇalışmalarıPınar ARIDICI KARA, Refik BOZBUĞA, Hasan Deda BÜYÜKÖZTÜRK, Zehra DURAK, Caner KABASAKAL, Cem BİÇER
-EP10Drosophila suzukii  Matsumara 1931 (Dip.: Drosophilidae)’nin Mücadelesinde Net Uygulaması Pınar ARIDICI KARA
-EP9Trakya Bölgesi Beyazsinek (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae) Türlerinin Saptanması Mehmet Rifat ULUSOY, Asime Filiz ÇALIŞKAN KEÇE
-EP35Ege Bölgesinde Engı̇nar (Cynara scolymus Linnaeus) (Asteraceae) Yetı̇ştiriciliğinde Belirlenen Önemli ZararlılarTülin KILIÇ, Yasemin HACIALİOĞLU, Mustafa ÖZDEMİR, Işıl ÖZDEMİR
-EP23Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesi Elma Bahçelerinde Elma İç Kurdu (Cydia pomonella (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Tortricidae))’nun Ergin Popülasyon Gelişimi ve Bulaşıklık Oranlarının Belirlenmesi   Emine ÇIKMAN, Nesrin AKGÜL, Sultan ÇOBAN
-EP24Azadirachtin a ve Cyromazine Preparatlarının Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) Larvalarına Etkisi  Emine ÇIKMAN, Mehmet SÜZEN, Sultan ÇOBAN
16.10-16.25Ara
16.25-17.05Poster Sunum Oturumu 2Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emre DEMİRER DURAK
-EP4Antalya İli Örtüaltı Muz Yetiştiriciliğinde Zararlı Olan Kırmızı Örümcek Tetranychus urticae KochNurdan TOPAKCI, Edward Albert UECKERMANN, Sebahat K. OZMAN-SULLIVAN
-EP42Kırmızı Örümcek Tetranychus solanacearum Çobanoğlu & Ueckermann (Acari: Tetranychidae) İçin Yeni Bir Konukçu: Çilek (Fragaria×ananassa Duch.) (Rosaceae)Nurdan TOPAKCI, Sebahat OZMAN-SULLIVAN, Edward Albert UECKERMANN, Utku YÜKSELBABA, Nafiye ADAK
-EP6Farklı Yoğunlukta Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) ile Bulaşık Fasulye Bitkilerinde Klorofil İçeriğinin DeğerlendirilmesiRana AKYAZI, Mete SOYSAL
-EP26Polyphagotarsonemus latus (Banks) (Trombidiformes: Tarsonemidae)’un Fasulye Yapraklarının Klorofil İçeriğine EtkisiRana AKYAZI, Mete SOYSAL
-EP8Portakal Yağının Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) ve Predatör Akar, Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae)’e Karşı Toksik Etkisinin Belirlenmesiİpek YAŞAR, Sevilay BARUT, Nazan BEHCAN, Gökhan BAŞTUĞ, Şahin KÖK, İsmail KASAP
-EP39Tetranychus urticae Koch (Acarina: Tetranychidae)’nin Laboratuvarda Bazı Biyolojik Özelliklerine Farklı Kabak Çeşitlerinin EtkileriDuygu UYSAL
-EP14Adana’da Yerfıstığı Yetiştiriciliğinde Fitofag Akar Türleri, Zarar Durumları ve Yaygınlıklarının BelirlenmesiBahar ÖZÇELIK, Cengiz KAZAK
-EP13Hevsel Bahçeleri'nin (Diyarbakır) Sebze Alanlarındaki Faydalı ve Zararlı Akar TürleriMehmet Sabri MİROĞLU, Emine ÇIKMAN
-EP40Pamuk Bitkisine Uygulanan İki Farklı Ekstraktın Tetranychus urticae ve Predatörü Olan Phytoseiulus persimilis Üzerindeki Atraktant ve Repellent Etkilerinin Araştırılması Beyza Nur KAYA, Emine ÇIKMAN, Sultan ÇOBAN
-EP27Yalova İli Sera Alanlarında Yetiştirilen Kesme Çiçeklerde Zararlı Bitki Paraziti Nematodların TespitiSerkan ÇELIK, Faruk AKYAZI
-EP28Karadeniz Bölgesinde Yetiştirilen Mısır (Zea mays L.) Bitkilerinde Zararlı Olarak Tespit Edilen Endoparazit Nematodların BelirlenmesiUğur YIĞIT, Faruk AKYAZI
-EP29Kök-ur Nematoduna Dayanıklı Domates Anaç Adayların Moleküler Markör Kullanılarak BelirlenmesiElvan SERT ÇELİK, Esin ÖKSÜZ, Ertuğ Yaşar GÜRSU
-EP30Biyofumigant Potansiyele Sahip Sorgum-Sudanotu Melezi ve Rokanın Kök-Ur Nematodlarına Konukçuluk DurumuGökhan AYDINLI, Muhammet YAVUZ, Hatice Beyza EREN, Sevilhan MENNAN
-EP36Farklı Kültür Bitkilerinin Gelişimine Meloidogyne luci’nin EtkisiFadime ŞEN, Gökhan AYDINLI
-EP32Mahlep Ağacından Toplanan Ökse Otu (Viscum album L.)'ndan Elde Edilen Ekstraktların Meloidogyne javanica Larvalarına EtkisiAyşenur ASLAN, Lerzan ÖZTÜRK, Dilek DINÇER, Bahadır ŞIN, İbrahim Halil ELEKCIOĞLU
-EP41Patates Altın Kist Nematdou, Globodera Rostochiensis’in Patates Verimine Etkisinin Araştırılması Ahmet ALTAŞ, Mustafa İMREN
-EP43Nazife Tuatay Bitki Koruma Müzesi’nde Bulunan Fulgoromorpha ve Cicadomorpha (Hemıptera) Örneklerinin Virüs Vektörü Açısından DeğerlendirilmesiSelda UMAR, Selma SEVEN ÇALIŞKAN , Emine DEMİR ÖZDEN
-BP4Bacillus thuringiensis Preperatlarının Laboratuvar Koşullarında Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)’ya Karşı Etkinliklerinin belirlenmesiBurçin TAŞ, Kami̇l KARUT
-BP2Doğu Marmara Bölgesi Mısır Alanlarında Bulunan Predatör Böcek TürleriÖzge HELVACIOĞLU, Vesile URİN, Aysun METE, Gülten YAZICI, Münevver KODAN, Yavuz AĞI
17.05-17.20Ara
17.20-18.00Poster Sunum Oturumu 3Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zübeyde Fi̇li̇z ARSLAN
-FP24Biberde bakteriyel leke etmeni Xanthomonas spp. Türlerine Karşı Bazı Uçucu Yağların Etkinliğinin BelirlenmesiAyşe Nagehan BİLAL, Mustafa KÜSEK, Osman GEDİK, Ceyda CEYHAN BAŞARAN
-FP5Ralstonia solanacearum’un Mini Patates Yumrularına İnokulasyon Yönteminin BelirlenmesiNeziha GÜVEN, Hatice ÖZAKTAN, Nursen ÜSTÜN
-FP7Tohum Kökenli Fasulye Bakteriyel Hastalık Etmenlerinin Tespiti, Tanısı,  Bazı Fasulye Çeşitlerindeki Reaksiyonları ve Transpozon Hareketlerinin Belirlenmesi Dilan KARADEMİR, Hasan Murat AKSOY
-FP11Adana İli Nektarin Yetiştiriciliği Yapılan Alanlarda Bakteriyel Kanser Etmenlerinin İzolasyonu ve Tanımlanması Üzerine AraştırmalarFeray KARABÜYÜK, Saime Büşra FİDANCI AVCI
-FP8Tohuma Kaplanan Trichoderma spp.’nin Hıyarda Fusarium Solgunluğuna Etkilerinin AraştırılmasıSibel SÖKEL, Pervin KINAY TEKSÜR, Hülya İLBI, Rengin ELTEM
-FP9Sofralık Sultani Çekirdeksiz Üzümlerde Hasat Öncesi Silisyum ve Salisilik Asit Uygulamalarının Salkım Çürüklüklerinin Gelişimine Etkileri Uğur DEMIR, Pervin KINAY TEKSÜR
-FP4Farklı Kırkağaç, Yuva, Hasanbey tipli Kavun genotiplerinin Fusarium oxysporum f. sp. melonis dayanıklılık durumlarının moleküler yöntemlerle belirlenmesiAbdullah ÜNLÜ, Mine ÜNLÜ, Yıldız DOĞAN
-FP12Stabilize Klor Dioksitin Penicillium digitatum [(Pers.) Sacc.] ile İnokule Edilmiş Limon Meyveleri Üzerinde Etkisinin BelirlenmesiAsuman SAGLAM, Nimet ALBEYOĞLU, Furkan GEMİCİOĞLU, Cemil DİRİCE, Sermin UÇAR, Necip TOSUN
-FP21Orkide (Phalaenopsis spp.) Üretiminde Sorun Oluşturan Fungal Etmenlerin BelirlenmesiSerap GÜNER, Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA
-FP13Marullarda Beyaz Çürüklük Hastalığının Bartın, Konya, Ankara, Sakarya ve Bilecik İllerindeki YaygınlığıSenem TÜLEK, F. Sara DOLAR
-FP20Kekik Bitkisinde Kükürt ve Dev Çoban Değneği (Reynoutria spp.)Bitki Ekstraktının Külleme Hastalığı (Golovinomyces Biocellatus Ehrenb.V.P. Heluta)’na Karşı Etkinliğinin BelirlenmesiGüliz TEPEDELEN AĞANER, Ceren CER
-FP6Türkiye Bağlarında Diatrypaceae Geriye Ölüm Hastalığıyla İlişkili Diatrype stigma’nın İlk RaporuDavut Soner AKGÜL, Arife YAĞCI, Halil İbrahim KARA, İzzet BÜLBÜL, Mümine ÖZARSLANDAN, Nurdan GÜNGÖR SAVAŞ, Murat YILDIZ, Rüstem CANGİ
-FP2Antalya İli Domates Alanlarında Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğüne Neden Olan Phytophthora TürleriEmine GÜMRÜKCÜ, Prf. Dr. Gürsel KARACA
-FP16Ekmeklik ve Makarnalık Bölge Verim Denemesi Materyallerinin Sürme Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının BelirlenmesiNilüfer AKCİ, Kadir AKAN, Selami YAZAR, Emin DÖNMEZ, Ayten SALANTUR, Bayram ÖZDEMİR, Mehmet Emin ALYAMAÇ, Gökhan KILIÇ
-FP1Mutant Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Genotiplerinin Sarı Pas Hastalığına Reaksiyonlarının Belirlenmesi Nilüfer AKCİ, Kadir AKAN, Ali ŞENAY
-FP14Tekirdağ İlindeki Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Plum pox virus (PPV) ve Prunus necrotic ringspot virus (PNRSV)’lerinin AraştırılmasıMourat CHEKIM AMET, Mesout CHEKIM AMET, Havva ILBAĞI
-FP3Tekirdağ İlindeki Bağlarda Grapevine fanleaf virus (GFLV)ve Grapevine leafroll associated virus (GLRaV 3-6)’lerinin Araştırılması   Mesout CHEKIM AMET, Mourat CHEKIM AMET, Havva İLBAĞI
-FP18Türkiye’de Biberde Enfeksiyon Oluşturan Bazı Virüslerin Belirlenmesi İlyas DELİGÖZ, Abdullah BALTACI, Nejla ÇELİK, Sabriye ÖZDEMİR, Nesrin UZUNOĞULLARI, Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ
-FP15Apple Mosaic Virus İzolatlarının İki Farklı Gen Bölgesine Göre Moleküler KarakterizasyonuAyşenur ŞIRIN, Ali KARANFIL, Savaş KORKMAZ
-FP17Ege Bölgesi’nde Örtüaltı Domateste PVY, PepMV, ToRSV’nin Araştırılması ve PVY Irklarının BelirlenmesiSabriye ÖZDEMİR, Serpil ERİLMEZ
-FP25Antalya İli Demre İlçesi Biber Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Tomato spotted wilt virus (TSWV) ve Cucumber mosaic virus (CMV) Etmenlerinin Yaygınlığının Belirlenmesi ve Serolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Mehmet BEŞKEÇILI, Nihan GÜNEŞ, Mustafa GÜMÜŞ
-FP22Türkiye’de Tobacco mild green mosaic virus (TMGMV)’un Capsicum annuum L.’da Enfeksiyonunun İlk RaporuSeher Gül AVCU, Selin Ceren BALSAK, Nihal BUZKAN
-FP23Türkiye’de incir ağaçlarında enfeksiyon yapan viroidlerNihal BUZKAN, Selin Ceren BALSAK
-HP2Türkiye’nin Farklı Bölgelerinde Yetiştirilen Farklı Kültür Bitkilerinde Yaşanan Benzer Bitki Koruma SorunlarıZübeyde Filiz ARSLAN, Alperen HALILOĞLU, Muhammed Nebi TURAN, İsmail KÜÇÜKASLAN
-HP1Kekik Alanlarında Bulunan Yabancı Ot Yoğunluğu ile Zararlı Populasyonu Arasındaki İlişkilerYıldız SOKAT, Fatma IŞIK GÜLSOY, Seher TANYOLAÇ
-HP3Sultanhisar-Aydın ve Menemen-İzmir İlçelerindeki Çilek Üretim Alanlarında Bulunan Yabancı Ot Türlerinin Yaygınlık OranlarıYildiz SOKAT
-BP7Mikorizal Fungus Glomus intraradices, Vermikompost ve Vermikompost Çayının Patataste Bitki Gelişimi ve Rhizoctonia solani Kuhn Üzerine EtkileriSelami KARAK, Hülya ÖZGÖNEN ÖZKAYA
-BP3Mavi Küf Hastalık Etmeni Penicillium expansum’a Karşı Yumuşak Çekirdekli Meyvelerden İzole Edilen Bakterilerin Antagonistik Potansiyellerinin BelirlenmesiYusuf GÜMÜŞ , Soner SOYLU, Merve KARA, Aysun UYSAL, Şener KURT, Emi̇ne Mi̇ne SOYLU
-BP6Ceviz Bakteriyel Yanıklık Etmeni Xanthomonas arboricola pv. juglandis ‘e Karşı Antagonist Bakteriyel İzolatların in vitro Koşullarda Biyokontrol Etkinliklerinin BelirlenmesiBilgen YÖRÜK, Mustafa MIRIK
-BP1Tekirdağ’ da Zeytin Dal Kanseri Hastalığı Etmeni Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi’ nin Tanısı ve Bakteriyel Antagonistlerle Biyolojik MücadelesiEce BİTGEN, Mustafa MIRIK
Salon 1
9.00-10.00Oturum 11 - Fitopatoloji (Mikoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Pervi̇n KINAY TEKSÜR
9.00-9.10FS9Colletotrichum lindemuthianum’un Farklı Genotiplerine Karşı Fasulye Bitkisindeki Dayanıklılık İle İlişkili Gen İfadelerindeki Değişimler    Gülsüm PALACIOĞLU, Göksel ÖZER, Harun BAYRAKTAR
9.10-9.20FS42Çilek Üretim Alanlarındaki Önemli Fungal Kök Çürüklük Etmenlerinin Yaygınlıkları ve PatojenisiteleriDurmus ERDURMUŞ, Harun BAYRAKTAR
9.20-9.30FS29Ekmeklik Melez Bahçesi Materyallerinin Fide ve Ergin Döneminde Pas Hastalıklarına Karşı Reaksiyonlarının BelirlenmesiKadir AKAN, Nilüfer AKCİ, Selami YAZAR, Emin DÖNMEZ, Ayten SALANTUR, Bayram ÖZDEMİR, Mehmet Emin ALYAMAÇ, Gökhan KILIÇ
9.30-9.40FS20Mutant Ekmeklik ve Makarnalık Materyallerinin Fide ve Ergin Dönemde Pas Hastalıklarına Karşı Reaksiyonlarının BelirlenmesiNilüfer AKCİ, Kadir AKAN, Ali ŞENAY
9.40-9.50FS77 Marmara Bolgesi Elma Fidanliklarinda  Sclerotium rolfsii Sacc. Tülin SARIGÜL ERTEK, Süreyya ÖZBEN, Servet UZUNOK, Ülkem TANIKER
9.50-10.00Tartışma
10.00-10.30Ara
10.30-11.50Oturum 12 - Fitopatoloji (Viroloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Havva İLBAĞI
10.30-10.40FS73Türkiye “blueberry mosaic associated virus”  İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu ve Genetik ÇeşitliliğiKadriye ÇAĞLAYAN, Mona GAZEL, Bahar TUNÇ, Hatice ASİL
10.40-10.50FS61Hatay İlinde  Ahududu  ve Böğürtlenlerde  Raspberry bushy dwarf virus (RBDV) İzolatlarının Genetik ÇeşitliliğiKıvılcım ÖRDEK, Mona GAZEL, Kadriye ÇAĞLAYAN
10.50-11.00FS49Ege ve Güney Marmara Bölgeleri'nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Enfeksiyonlara Neden Olan Virüslerin TanılanmasıSabriye ÖZDEMİR, Serpil ERİLMEZ
11.00-11.10FS45Ülkemizde Gül Virüslerinin Yaygınlıkları ve Genetik ÇeşitlilikleriAli KARANFIL
11.10-11.20FS46Kuzey-Batı Anadolu Bölgesi Kabakgil Üretim Alanlarında Hıyar Mozaik Virüsü İzolatlarının Genetik Çeşitliliğinin BelirlenmesiAli KARANFIL, Savaş KORKMAZ
11.20-11.30FS60Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki Biberlerde Tomato spotted wilt orthotospovirus Popülasyonunun Yapısı ve Genetik Çeşitliliği Selin Ceren BALSAK, Nihal BUZKAN
11.30-11.40FS51Orthotospovirüs'lerin RNA Susturmayı Baskılama Etkinliğinden Sorumlu olan NSs Proteinlerinin Filogenetik AnaliziQuratul Ain SAJID, Eminur ELÇI
11.40-11.50Tartışma
11.50-12.00Ara
12.00-13.00Oturum 13 - Fitopatoloji (Mikoloji)Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nedi̇m ALTIN
12.00-12.10FS30Buğdayda Sarı Pas Hastalığının Enfeksiyon Türlerinin Sınıflandırılmasında Görüntü İşleme ve Veri Artırım Yöntemlerinin İncelenmesiTolga HAYIT, Fatma HAYIT, Nilüfer AKCİ
12.10-12.20FS10Bazı Yulaf Genotiplerinin Yulaf Kara Pası Hastalığına Karşı Tarlada Doğal İnokulum Şartlarında Dayanıklılıklarının BelirlenmesiNilüfer AKCİ, Aziz KARAKAYA, Turhan KAHRAMAN
12.20-12.30FS44Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin (TAB)  Sera Koşullarında Arpa Ağ Benek Hastalığı’nın (Pyrenophora teres f. teres) Gelişimini Engelleyici EtkileriNilüfer AKCİ, Reyhan BAHTİYARCA BAĞDAT
12.30-12.40FS14Türkiye’de Fasülye Üretim Alanlarındaki Rhizoctonia Türlerinin Anastomosis Gruplarının Morfolojik ve Moleküler KarakterizasyonuSirel CANPOLAT, Senem TÜLEK, Abdulaziz YAĞMUR, Tülin SARIGÜL ERTEK, Kamil DUMAN, Evren ATMACA, Abdullah Taner KILINÇ
12.40-12.50FS7Muğla İli, Datça İlçesi’nde Badem Ağaçlarında Dal ve Sürgünlerde Yanıklık ve Kurumalara Neden Olan Fungal Etmenlerin Saptanması Canan ERDEM, Seher BENLİOĞLU
12.50-13.00Tartışma
13.00-14.00Öğle Arası
14.00-14.50Oturum 14 - Fitopatoloji (Mikoloji)Oturum Başkanı: Doç. Dr. Göksel ÖZER
14.00-14.10FS48Identification Of The Pathogen Causing Black Spot Of Chinese Rose And Fungicide Screening for The Disease ControlBaozhen FENG, Peiqian LI, Zhen YAO
14.10-14.20FS21Şeftali ve Nektarin’de Boscalid, Chlorpyrifos ve Tebuconazole Kalıntı Analizleri için QuEChERS Metodunun ValidasyonuHatice DÜLGER, Osman TIRYAKI
14.20-14.30FS1Türkiye Patates Üretim Alanlarından Elde Edilen Phytophthora infestans Popülasyonunda Gözlenen Düşük Genotipik ÇeşitlilikMehmet E. GÖRE, Nedim ALTIN, Kevin MYERS, David E.l. COOKE, William E. FRY, Göksel ÖZER
14.30-14.40FS78Konya İlinde Nohut Bitkisinden İzole Edilen Rhizoctonia solani İzolatlarının Hastalık Şiddetlerinin ve Anastomosis Gruplarının BelirlenmesiFatma Rana BAYRAM, Nuh BOYRAZ, Kemal KESENCİ, Hatice CAN
14.40-14.50Tartışma
14.50-16.30Ara
16.30-17.30İzzet Baysal ve Kongre Kapanış OturumuOturum Başkanı: . .
Salon 2
9.00-10.00Oturum 10 - Entomoloji (Entomoloji)Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ali̇ Kemal BİRGÜCÜ
9.00-9.10ES48Mısır Koçankurdu (Sesamia nonagrioides (Lef) (Lepidoptera: Noctuidae))' nun Kitle ÜretimiErkan YILMAZ, Ferit TURANLI, Firdevs ERSİN, Mustafa Hakan BALCI
9.10-9.20ES22Adana İlinde Birinci Ürün Mısır Üretim Alanlarındaki Zararlı Mısır Kurtlarının (Lepidoptera: Crambidae, Noctuidae) Yaygınlık Durumunun BelirlenmesiSerkan PEHLIVAN, Ekrem ATAKAN
9.20-9.30ES1Süs Bitkilerinde zararlı Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae) ‘e karşı Mavi Renkli Yapışkan Tuzak+Metil-İzonikotinatın Etkinliği Fatma IŞIK GÜLSOY, Seher TANYOLAÇ
9.30-9.40ES23Türkiye'nin Patates Üretim Alanlarındaki  Tel Kurtlarının (Agriotes spp.) (Coleoptera: Elateridae) Tür Çeşitliliği ve DağılımıArife GÜMÜŞ ASKAR, Ebubekir YÜKSEL, Göksel ÖZER, Halil KÜTÜK, Mustafa İMREN
9.40-9.50ES76Korunga Kök Kurdu Bembecia scopigera (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Sesiidae)’na Karşı Bazı Korunga Çeşit ve Hatların Reaksiyonlarının BelirlenmesiAydemi̇r BARIŞ, Cenk YÜCEL
9.50-10.00Tartışma
10.00-10.30Ara
10.30-11.30Oturum 11 - Entomoloji (Entomoloji)Oturum Başkanı: Doç. Dr. Rana AKYAZI
10.30-10.40ES2Antalya’dan 2018-2019’da Toplanan Frankliniella occidentalis Popülasyonlarında Acrinathrin ve Formetanate’a Karşı Direnç Durumuİsmaila TOURE, Fatih DAĞLI
10.40-10.50ES55Rize İli Kivi Alanlarında Ricania japonica Melichar (Hemiptera: Ricaniidae) İle Mücadelede Biyoteknik Yöntemlerin KullanımıFatma ÖZSEMERCİ, Reyhan SEKBAN, Emine YÜKSEL, Şemsi KARADENİZ, Tülin KILIÇ, Öncül Kaangün CANER, Seher TANYOLAÇ, Sonay BİLGİLİ, Engin BALTA, Neslihan DUMAN, Osman SİPAHİOĞLU
10.50-11.00ES24Oksfendazolün Yapay Besin ile Beslenen Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının Yağ Cisimciğindeki Metabolik Enzimler Üzerindeki Etkileri Serkan SUGEÇTİ, Kemal BÜYÜKGÜZEL
11.00-11.10ES60Tuzaklara Yakalanan Ergin Böcek Sayısına Etkisi Açısından Lepidoptera Takımındaki  Böceklere karşı Kullanılan Feromon Tuzaklarının Performansını Etkileyen Faktörlerin KarşılaştırılmasıMustafa Hakan BALCI, Robbie D GIRLING, James M W RYALLS
11.10-11.20ES25Ekin Bambulu, Anisoplia austriaca (Herbst, 1783) (Coleoptera: Scarabaeidae) larvalarının kışlık buğdaydaki zararı ve mücadelesinde tohum ilaçlamasının EtkinliğiEmre AKCİ, Numan Ertuğrul BABAROĞLU, Mehmet ÇULCU, Mümtaz ÖZKAN
11.20-11.30Tartışma
11.30-12.00Ara
12.00-13.00Oturum 12 - Entomoloji (Entomoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nai̇me Zülal ELEKCİOĞLU
12.00-12.10ES26Konya İli Mısır Ekim Alanlarındaki Zararlı Fauna Mehmet ÇULCU, Dr. Numan E. BABAROĞLU, Dr. Mümtaz ÖZKAN, Emre AKCİ, Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR, Doç. Dr. Işıl ÖZDEMİR, Selda UMAR, Heval DİLER, Doç. Dr. Emine Demir ÖZDEN, Prof. Dr. Ekrem ATAKAN
12.10-12.20ES61Aydın, Muğla ve Denizli İllerinde Süne Türleri [Eurygaster spp.,(Hem.: Scutelleridae)] ve Popülasyon Yoğunluğunu Etkileyen Faktörlerin BelirlenmesiEkrem KAYA, Erkan YILMAZ, Birol MIHCI
12.20-12.30ES27Antibiyotik Uygulamasının Bemisia tabaci (MEAM1) (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae)’nin Biyolojik Parametrelerine Etkilerinin BelirlenmesiMahmut Mete KARACA, Kamil KARUT
12.30-12.40ES62Doğu Anadolu’da Glaucium grandiflorum Boiss. & A. Huet (Papaveraceae) Bitkisi ile Beslenen Entomoscelis sacra (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Biyolojik ÖzellikleriNeslihan GÜLTEKİN, Melek GÜDEK GÜÇLÜ, Murat GÜVEN
12.40-12.50ES28Kop Dağında Yabani Elma Malus sylvestris (L.) Meyvelerinde Beslenen Rhynchites bacchus (L.)Neslihan GÜLTEKİN, Melek GÜDEK GÜÇLÜ, Edanur SEZER
12.50-13.00Tartışma
13.00-14.00Öğle Arası
14.00-15.00Oturum 13 - Entomoloji (Entomoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emi̇ne ÇIKMAN
14.00-14.10ES29Sünenin, Eurygaster maura L. 1758 (Hemiptera: Scutelleridae) kışlaktan göç seyrine sıcaklığın etkisiNuman BABAROGLU, Emre AKCİ, Mehmet ÇULCU, Mümtaz ÖZKAN
14.10-14.20ES30Ülkemizdeki Arıcıların Arı Hastalık ve Zararlıları Konusunda FarkındalığıAhmed KARAHAN, Mehmet Ali KUTLU, İsmail KARACA
14.20-14.30ES3Gübre Böceklerinin Gübreye Varış Sürelerinin TespitiSeval ZEYBEK, Emine ÇIKMAN
14.30-14.40ES70Spinosada Maruz Kalmış Domates Yaprak Güvesi [Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)] Larvalarında İfadesi Değişen Genlerin Transkriptom Temelli TespitiAbdullah Emre ATIŞ, Abdullah YILMAZ, Duygu DEMİRÖZ, Erkan ÖZEL, Başak COŞKUN, Ali ERGÜL
14.40-14.50ES34Yalancı Kelebek [Ricania japonica (Hemiptera: Ricaniidae)] ile Mücadelede Bazı Biyolojik Preparatların Etkinliklerinin BelirlenmesiKibar AK, Kaan ALTAŞ
14.50-15.00Tartışma
15.00-15.30Ara
15.30-16.30Oturum 14 - Entomoloji (Entomoloji)Oturum Başkanı: Ekrem KAYA
15.30-15.40ES80Tire Ve Ödemiş İlçelerinde Domates, Birinci Ve İkinci Ürün Patates Alanlarında Domates Güvesi [Tuta Absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)]’ nin Zararı, Popülasyon Değişimi Ve Doğal Düşmanlarının BelirlenmesiBahar ÇAYLAK, Hüseyin BAŞPINAR
15.40-15.50ES66Çanakkale’nin Turunçgil Ağaçlarının Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm ÖnerileriPapatya TİFTİKCİ, Hakan TİFTİKCİ
15.50-16.00ES35Çanakkale Sebze ve Meyve Halinde Saptanan Yeni Kayıt Zararlı Bir Sinek: Myiopardalis pardalina Bigot (Diptera: Tephritidae)Papatya TIFTIKCI
16.00-16.10ES36Acanthoscelides obtectus Say (Coleoptera: Chrysomelidae)’un Çanakkale’de İlk Kaydı ve Fasulyede Zarar Oranının BelirlenmesiPapatya TIFTIKCI
16.10-16.20ES37Diyarbakır ve Elazığ İlleri meyve Alanlarında Coccidae (Hemiptera: Coccoidea) Türleri Üzerinde Tespit Edilen Parazitoit ve Predatör türlerMurat GÜLMEZ, Lütfiye GENÇER, Mehmet Rifat ULUSOY
16.20-16.30Tartışma
Salon 3
9.00-9.50Oturum 9 - HerbolojiOturum Başkanı: Doç. Dr. Cumali̇ ÖZASLAN
9.00-9.10HS22Buğday Ürününe Karışan Zehirli Yabancı Ot Tohumlarının AraştırılmasıZeynep SEVINÇ, Sibel UYGUR
9.10-9.20HS17 Nadas Sonrası Mısır Ekiminde Yabancı Ot Yoğunluğu Dr. Recep YAVUZ, Burhan ŞAHİN
9.20-9.30HS5 Mısırda Çıkış Öncesi ve Sonrası Herbisitlerin Yabancı Otlar Üzerine Etkileri Dr. Recep YAVUZ, Burhan ŞAHİN
9.30-9.40HS1Kekik Üretiminde Yabancı Ot Mücadelesinin Verim ve Kalite Üzerine EtkisiYildiz SOKAT
9.40-9.50Tartışma
9.50-10.30Ara
10.30-11.30Oturum 10 - Biyolojik Mücadele (Entomoloji)Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz KAZAK
10.30-10.40BS15Orius vicinus Ribaut (Hemiptera: Anthocoridae)’un Kırmızıörümcek Üzerindeki Bazı Biyolojik Özellikleri ve Etkinliğinin BelirlenmesiSerkan PEHLIVAN
10.40-10.50BS24Turunçgilde Yaygın Görülen Doğal Düşmanlara Karşı Bazı Bitki Koruma Ürünlerinin Laboratuvar Koşullarında Yan Etkilerinin AraştırılmasıDogancan KAHYA, Şebnem TİRENG KARUT, Ahmet DOĞRU, Sadık Emre GÖRÜR
10.50-11.00BS4Bazı Entomopatojen Nematodlar ve Fungusların Leptinotarsa decemlineata (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) Pupa Dönemine Karşı Etkinliği Asiye UZUN, Fatma Gül GÖZE ÖZDEMİR, Ozan DEMİRÖZER
11.00-11.10BS5İzmir, Manisa, Çanakkale İlleri Domates Alanlarında Zararlı Tuta absoluta (Meyrick,1917) (Lep.: Gelechiidae)’nın Yumurta Parazitoiti Trichogramma euproctidis (Girault, 1911) (Hym.: Trichogrammatidae)’in Yayılışı ve Doğal Etkinliğinin BelirlenmesiBi̇rol MIHCI, Zeynep YOLDAŞ
11.10-11.20BS18Bacillus thuringiensis Preparatlarının Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Coccinellidae)’a Yan Etkilerinin İki Farklı Yöntem ile BelirlenmesiŞebnem TİRENG KARUT, Doğancan KAHYA, Sadık Emre GÖRÜR
11.20-11.30Tartışma
11.30-12.00Ara
12.00-12.50Oturum 11 - Entomoloji (Entomoloji)Oturum Başkanı: Doç. Dr. Fati̇h DAĞLI
12.00-12.10ES68Long-term Study of the Formation of the Abundance of Rhopalosiphum padi (L.) on Bird-cherry in a North-West RussiaAlla VERESCHAGİNA
12.10-12.20ES69Specific Traits of the Emigration and Settling of Rhopalosiphum padi (L.) on Herbaceous Plants in Connection with Possibility of Transmitting a Viral InfectionElena GANDRABUR
12.20-12.30ES38Lactobacillus acidophilus Probiyotik Bakterisi İçeren Bir Bitki Aktivatörünün Orius laevigatus (Fieber, 1860) (Heteroptera: Anthocoridae) Üzerindeki Cezbedici Etkisinin BelirlenmesiSultan ÇOBAN, Emine ÇIKMAN
12.30-12.40ES67Bazı Bitkisel Uçuçu Yağlarının Kuru Meyve Güvesi Plodia interpunctella (Hübner)(Lepidoptera: Pyralidae) Mücadelesinde Kullanım Olanaklarının AraştırılmasıMustafa Murat YEŞILIRMAK, Mehmet Sedat SEVINÇ, Erdinc GÜNAY
12.40-12.50Tartışma