Ana Salon
8.00-9.00Kayıt
9.00-9.15Ney Dinletisi - Öğr. Gör. Mustafa Süha ÇUBUKÇU
9.15-9.45Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı - Açılış Konuşmaları
9.45-10.00Mevlâna ve İnsan Değeri - Önemi - Esin ÇELEBİ BAYRU (Hz. Mevlana’nın 22.Kuşak Torunu)
10.00-10.30Kahve Arası
Hemşireliğe Yatırım Yapmak: Küreselden Ulusala YaklaşımOturum Başkanları: Prof. Dr. Nurgün PLATİN, Prof. Dr. Ayşegül DÖNMEZ
10.30-10.50Doç. Dr. Gülten KOÇNeden Hemşireliğe Yatırım?
10.50-11.10Chief Executive Officer Howard CATTON (ICN CEO)Hemşireliğe yatırım yapmak: Küresel perspektif
11.10-11.30Dr. Öğr. Üyesi Azize ATLI ÖZBAŞHemşireliğe yatırım yapmak: Ulusal perspektif
Hemşirelik Eğitimindeki DeğişimOturum Başkanları: Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ, Prof. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU
11.30-11.50Dr. Jan ANDERSONBakım bilimi paradigması: Hemşirelik müfredatlarında değişim gerekli mi? Neden?
11.50-12.10Prof. Dr. Şeyda SEREN İNTEPELERPandemi sonrası hemşirelik fakültelerinin vizyonlarına eleştirel bir bakış: Değişim önerileri
12.10-12.30Prof. Dr. Sultan TAŞCIHemşirelik eğitiminde yetkinliklere ulaşmak için değişim olmalı mıdır? Neden? Nasıl?
12.30-13.30Öğle Yemeği
Yükseköğretimde Eğitim ve Öğretim Süreçleriyle İlgili EğilimlerOturum Başkanları: Prof. Dr. Gülseren KOCAMAN, Prof. Dr. Elif GÜRSOY
13.30-13.50Dr. Therese ZHANGYükseköğretim alanında eğitim-öğretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik Avrupa ilkeleri ve kurumsal stratejiler
13.50-14.10Prof. Dr. Sibel AKSUTürkiye’de yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim süreçleri
14.10-14.30Prof. Dr. Dilek ÖZMENTürkiye’de hemşirelik lisans programlarında eğitim-öğretim süreçleri
14.30-15.00KAHVE ARASI
Hasta Kan Yönetiminde Yenilikçi YaklaşımlarOturum Başkanları: Prof. Dr. Emel EGE, Doç. Dr. Emine KOL
15.00-15.30RN. Sherri OZAWA Society for the Advancement of Blood Management (SABM)Özet İdeal Hasta Kan Yönetimi Nedir? ve Tedavi Algoritması / USA’daki Hasta Kan Yönetimi Gerçek Yaşam Verileri, Paydaşlara Faydaları
15.30-16.00Prof. Dr. Serdar GÜNAYDINHasta Kan Yönetimi Uygulamaları ve Tedavileri, Türkiye Veri Paylaşımı Hasta Kan Yönetiminde Multidisipliner Yaklaşım ve Hemşirenin Rolü
Küresel Sağlık Öncelikleri Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayfer TEZEL, Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ
16.00-16.20Prof. Dr. Sibel SAKARYA21. Yüzyılda Değişen Küresel Sağlık Sorunları
16.20-16.40Prof. Dr. Ayşegül DÖNMEZRuh Sağlığındaki Küresel Zorluklar ve Fırsatlar
16.40-17.00Anette KENNEDYErişilebilir, Sürdürülebilir ve Doğru Sağlık Bakımı: Lider Hemşirelik
17.00-18.00Ana Salon Sözlü Bildiri Oturum 1Oturum Başkanı: Doç. Dr. Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Tuba KORKMAZ ASLAN
-SS87Serebral Palsili Çocuğa Bakım Veren Annelerin Yaşadıkları Deneyimler ve Baş Etme MekanizmalarıRaheleh SABET SARVESTANI, Semra KÖSE, Abdullah CANBAL, Emine GEÇKİL
-SS88Hemşirelikte Kapnografi KullanımıÇiğdem BERK ÖZCAN
-SS3Tip 1 Diabetes Mellitusu Olan Hastaların Cinsellik Algıları ve Cinsel Bakım GereksinimleriŞefika DEDEMOĞLU, Serpil İNCE
-SS4Hemşirelik Yönetiminin Hastane Web Sayfasında Görünürlüğünün İncelenmesiAyşegül KORKMAZ DOĞDU, Ayşe YACAN KÖK, Gizem ÖZEN, Kamile ÇELİK, Emine KOL
-SS89İnvaziv Mekanik Ventilatör Desteğinde Takip Edilen COVID-19 Hastalarının Basınç Yaralanmasının Retrospektif İncelenmesiZilan BARAN, Dilek ÖZDEN
-SS97Duyguların Gerçeklerin Önüne Geçmesini İfade Eden Yeni Bir Kavram: Post-truthFatma ÖZ, Hilal Merve BELEN
-SS192Farklı Kültürden Hastalara Bakım Veren Pediatri Hemşirelerinin Kültürlerarası Yeterliliğinin Bakım Verici Tutumları ile İlişkisiGizem KIVRAK, Hacer ORUÇOĞLU, Semra KÖSE
-SS140Üreme Çağındaki Kadınlarda Algılanan Sosyal Desteğin, Covid-19 Pandemisine Yönelik Algı ve Tutumların Sağlık Arama Davranışına Etkisi Halime Esra MERAM, Ebru BEKMEZCI, Ümmügülsüm ÇELIK
-Soru Cevap
18.00-19.00Ana Salon Sözlü Bildiri Oturum 2Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM
Doç. Dr. Di̇lek CİNGIL
-SS45Türkiye’de Hemşirelik Alanında Yazılmış Siberkondri ile İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesiÖzlem ÇIÇEK, Duygu ÇIÇEK
-SS114Epilepsi Hastalarına Uygulanan Progresif Kas Gevşeme Egzersizlerinin Depresyon Düzeyine, Uyku Ve Yaşam Kalitesine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir TrialBeyan ÖZDEN, Gülcan BAHÇECIOĞLU TURAN
-SS58HİPERTANSİYON HASTALARINA VERİLEN EĞİTİM VE TELEFON DANIŞMANLIĞININ İLAÇ TEDAVİSİ UYUMUNA VE AKILCI İLAÇ KULLANIMINA ETKİSİ: TEK KÖR RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMAHavagül AYRUK, Hacer GÖK UĞUR
-SS20 Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Hastalara Yapılan Omuz Masajının Omuz Ağrısı Ve Uyku Kalitesine EtkisiMelis Kübra DURAN, Şenay ÖZTÜRK
-KS17Covid-19 Kaynaklı Pnömoni Hastalarında Derin Solunum ve Öksürme Egzersizlerinin Solunum Parametrelerine Etkisi Özge UÇAR, Sevim ÇELIK, Suna UZUN, Elif KARAHAN, Sibel KÖSTEKLI
-SS33Eşlerin Uyguladığı Sırt Masajının Menopozal Yakınmalar, Uyku Kalitesi Ve Eş Uyumuna EtkisiDidem KAYA, Mürüvvet BAŞER
-BS25Dijital Oyun Destekli Web Temelli Emzirme Eğitim ve Danışmanlığının Emzirme Öz Yeterliliği, Emzirme Başarısı ve Meme Sorunlarına Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışmanın ProtokolüÖzlem Ülkü BULUT, Zehra GÖLBAŞI
-SS81Orogastrik Tüple Beslenme Sırasında Prematürelere Dinletilen Ninni ve Klasik Müziğin Bebeğin Serebral Oksijenizasyon Düzeyi, Vital Bulguları ve Rahatlığı Üzerine EtkisiEsra BAĞLI, Sibel KÜÇÜKOĞLU
-BS24Astımlı Hastalara Yönelik Geliştirilen Web Tasarımlı Eğitimin İlaç Uyumu, Astım Kontrolü ve Yorgunluk Üzerine Etkisinin DeğerlendirilmesiEylül Gülnur ERDOĞAN, Özlem ÖRSAL
-SS172Doğum Eyleminde Uygulanan Kontrollü Masajın Doğum Ağrısı ve Konforuna Etkisi Hava ÖZKAN, Gülüzar SADE, Merve LAZOĞLU
-Soru Cevap
Çatal Höyük A Salonu
17.00-18.00Çatal Höyük A Sözlü Bildiri Oturum 1Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Burcu CEYLAN
Dr. Öğr. Üyesi Serpi̇l SU
-SS139 Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı Dersi Alan Öğrencilerin Cinsel Sağlık Bilgi Durumları ve Etkileyen Faktörler Kamile ALTUNTUĞ, Vesile KOÇAK, Emel EGE
-SS16SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİCİLERİN LİDERLİK YAKLAŞIMLARI İLE HEMŞİRELERİN İŞ DOYUMU VE PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASITuğba GÜNGÖR, Ülkü POLAT
-SS86Hemşirelik Öğrencilerinin Pandemi Sonrası Pediatri Kliniği DeneyimleriSelmin ŞENOL, Betül YAVUZ, Canan Sümeyra GÜN
-SS82Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Transteoretik Modele Dayalı Sedanter Yaşam Biçimi DavranışlarıGözde ÖZDEMİR, Sai̇me EROL
-SS66Astımlı Çocuğu Olan Ebeveynlere Verilen Hemşirelik Eğitiminin Ev Dizaynı Farkındalığı İle Çocuğun Yaşam Kalitesi Üzerine EtkisiSelen ÖZDEMİR, Sonay BİLGİN
-SS85Yaşlı Bireylerde Sağlık Kaderciliğinin Sağlığı Geliştirici Davranışlara EtkisiÖznur ADADIOĞLU, Fatma ÖZKAL, Sena DURMUŞ
-SS18Yaşlıların Ağız Sağlığını Değerlendirme Aracı: Metodolojik ÇalışmaFatma Zehra GENÇ, Dilek CINGIL , Filiz HISAR
-ES43Klinik Ortamda Fakülte Mezunları İle Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Etkileşimi: Fenomolojik Bir Çalışma Arzu USLU, Fatma Zehra GENÇ, Serpil YÜKSEL
-Soru Cevap
18.00-19.00Çatal Höyük A Sözlü Bildiri Oturum 2Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Serap SAYAR
Dr. Öğr. Üyesi Tuba KORKMAZ ASLAN
-ES22Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Alanında Simülasyon Yönteminin Kullanıldığı Lisansüstü Tezlerin İncelenmesiEbru İNAN KIRMIZIGÜL, Nurgül ŞIMAL YAVUZ, Didem ŞIMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE, Zehra GÖLBAŞI
-SS129Covıd-19 Hastalarıyla Çalışan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Deneyimleri: Türkiye'de Kalitatif Bir ÇalışmaElif GÜRSOY, Havva YEŞILDERE SAĞLAM, Nurgül ŞIMAL YAVUZ
-BS14Hemşirelik Öğrencilerinde Yenilikçi Davranışların DeğerlendirilmesiZümrüt AKGÜN ŞAHİN, Mehtap KAVURMACI, Ayşenur SARIASLAN
-ES8Covit-19 Sürecinde Uzaktan Eğitim Alan Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum ve Memnuniyetlerinin DeğerlendirilmesiZümrüt AKGÜN ŞAHİN, Ayşenur SARIASLAN
-SS148KANSER HASTASINA BAKIM VERENLERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİGözde ÖZDEMİR, Ayşe ÖZKARAMAN
-SS98Hasta Kimlik Tanımlayıcı Uygulamasının Hemşireler Tarafından Refleks Uygulamaya DönüştürülmesiSibel KIBAR DAĞLI, Esra TOKTAŞ, Hilal YILMAZ
-SS138Hastanede Yatan Çocuklarda Oyuncak Hijyenini Sağlamada Yapılan Uygulamalar  Oyagül AKSAY, Sibel KÜÇÜKOĞLU
-KS29Hemşirelik Yayınlarının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı Sağlama DurumuSeher BAŞARAN AÇIL, Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK, Merve MERT KARADAŞ
-Soru Cevap
Çatal Höyük B Salonu
17.00-18.00Çatal Höyük B Sözlü Bildiri Oturum 1Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selda ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Gulcan BAHCECIOGLU TURAN
-SS65Hemşirelerin Duygusal Zekâ ile Ahlaki Duyarlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesiMerve YÜCEKAYA, Gülhan ERKUŞ KÜÇÜKKELEPÇE
-SS8Ameliyat Öncesi ve Sonrası Dönemde Termal Battaniye Kullanımının Hastaların Yaşam Bulguları, Titreme Düzeyi, Üşüme Durumu ve Sıcaklık Konfor Algısı Üzerine Etkisiİpek KÖSE TOSUNÖZ, Evşen NAZIK, Gülay İpek ÇOBAN
-SS64Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Yakınlarında Görülen Transfer Anksiyetesinin Bakım Vermeye Hazır Oluşluk ile İlişkisiElmas MERMER, Selda ARSLAN
-SS63Göçmenlere Yönelik Hemşirelik Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesiHilal Merve BELEN, Meltem MERİÇ
-SS5Hasta Memnuniyeti Kavramının Bilimsel Haritalama Yöntemi İle İncelenmesiÜmmühan YALÇINER, Şerife Didem KAYA
-SS6Gestasyonel Diyabetli Kadınlara Modele Dayalı Verilen Progresif Kas Gevşetme Eğitiminin Kaygı ve Kan Şekeri Düzeylerine Etkisi Nilüfer TOK YANIK, Gül ERTEM , İlkay BOZ
-SS179Gebelerde Travmatik Doğum Algısı ve Etkileyen Faktörler  Reyhan BÖREKCİOĞLU, Emel EGE
-Soru Cevap
18.00-19.00Çatal Höyük B Sözlü Bildiri Oturum 2Oturum Başkanı: Doç. Dr. Türkan KARACA
Dr. Öğr. Üyesi Vesi̇le KOÇAK
-SS134Covid-19 pandemisinin çocukların fiziksel aktivite düzeyi ve ekran süresi üzerindeki etkisi: bir sistematik derleme ve meta-analizİsa ÇELİK, Seçi̇l DURAN, Murat BEKTAŞ
-SS92Hemşirelerin Tıbbi Hata Tutumları ve Etkileyen FaktörlerMerve TARHAN, Pınar DOĞAN
-SS49Hemşirelik Öğrencilerinin COVID-19 Risk Algılarının Korunma Önlemlerine Uyumlarına EtkisiEsra DOĞAN YILMAZ
-SS48Diz Protezi Cerrahisinde Bakım-Rehabilitasyon Algısı ve Evde Yaşanılan Sorunların Öngörücüsü Olarak KırılganlıkRahşan KOLUTEK, Gülden KÜÇÜKAKÇA ÇELIK
-SS47Çocuklarda Ev Kazaları ile İlişkili Risk Faktörlerinin Belirlenmesi: Vaka- Kontrol ÇalışmasıRaziye ÇELEN, Tuba ÖZAYDIN, Alaaddin YORULMAZ
-SS46Hemşirelik Uygulamalarına Hazır Oluşluk Ölçeği'nin Türk kültürüne uyarlanmsı ve psikometrik özelliklerinin incelenmesiVeysel Karani̇ BARIŞ, Ayşegül YILMAZ, İsa ÇELİK, Ayşe YILDIZ KESKİN, Murat BEKTAŞ, Şeyda SEREN İNTEPELER
-SS150Toplumda Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesiGülcan KENDİRKIRAN, Esra USLU
-Soru Cevap
Kilistra Salonu
17.00-18.00Kilistra Salonu Sözlü Bildiri Oturum 1Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gülten KOÇ
Dr. Öğr. Üyesi Ruki̇ye BURUCU
-SS93Ergenlerde Benlik Saygısı İle Hayır Diyebilme Arasındaki İlişkiSevil ALBAYRAK, Elif AŞIK, Beyza AYDOĞDU, Ayşenur YAMAN, Enes ÜSTÜN
-SS44Hemşirelerin tıbbi hata eğilimlerine bilinçli farkındalık düzeylerinin etkisi Elif AŞIK, Esra DOĞAN YILMAZ, Sevil ALBAYRAK
-SS142Annelerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeylerinin İshali Olan Çocuklarda Geleneksel Yöntem Kullanımına EtkisiEdanur TAR, Sibel KÜÇÜKOĞLU
-SS69Yenidoğanlarda UykuEdanur TAR, Sibel KÜÇÜKOĞLU
-SS135Primipar ve Multipar Gebelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi: Karşılaştırmalı Bir ÇalışmaMelike Beyza AKKAŞ, Emel EGE
-SS183Gençlerde Cinsel Sağlık Tutum Ölçeği Geliştirme ÇalışmasıMelek Hava KÖPRÜLÜ, Zübeyde EKŞI GÜLOĞLU
-Soru Cevap
18.00-19.00Kilistra Salonu Sözlü Bildiri Oturum 2Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Fi̇gen TÜRK DÜDÜKCÜ
Öğr. Gör. Dr. Fatma Zehra GENÇ
-SS103Covid-19 Pandemisinde Kadınlarda Kişilik Özelliklerinin Menopozal Semptomların Yaşanma Düzeyi ile İlişkisi Halime Esra MERAM, Ebru BEKMEZCI, Hediye KARAKOÇ, Hava ÖZKAN
-SS54Özel Gereksinimi Olan Çocuğa Bakım Veren Annelerde Problem Çözme Becerisi ve Evlilik UyumuMuhammed Akif Sami TOKER, Nilüfer TUĞUT, Selma SABANCIOĞULLARI
-SS153Sağlık Bakım Hizmetlerinde Bilişim Teknolojileri KullanımıHilal UĞUZ, Ayşenur ÇETİN ÜÇERİZ
-SS53Acil Servise Başvuran Yaşlıların COVID-19 Anksiyete ve Farkındalık Düzeylerinin Koronavirüs Korkusuna Etkisinin BelirlenmesiReha KARAKAYA, Tuba ÖZAYDIN
-SS51Ergenlerin Algıladıkları Anne Baba Tutumlarının Madde Kullanım Riskine EtkisiSevil ALBAYRAK, Elif AŞIK, Hatice Kübra CANPOLAT, Semanur ÇİMEN, Sevde Nur GENÇ
-SS50ORGAN VE DOKU BAĞIŞI KOORDİNATÖRLERİNİN COVİD-19 TECRÜBELERİ: KALİTATİF BİR ÇALIŞMAUfuk AKKURT, İsa ÇELİK, Seçil DURAN, Murat BEKTAŞ
-Soru Cevap
Sille Salonu
17.00-18.00Sille Salonu Sözlü Bildiri Oturum 1Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma TAŞ ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Si̇bel KIYAK
-SS61Postpartum Bir Yıllık Dönemdeki Kadınlarda Doğum Hafızası ve Hatırlama ile Travmatik Doğum Algısı Arasındaki İlişki ve Etkileyen FaktörlerKamile ALTUNTUĞ, Sibel KIYAK, Emel EGE
-SS100Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesinin İncelenmesiBilgen ÖZLÜK, Esma ASLAN SEKİ
-SS91Aile İçi Şiddete Maruz Kalmanın Menstrüel Özelliklere Etkisinin İncelenmesiSemenay GEYLANİ, Özlem CAN GÜRKAN
-SS9Fibrosarkomlu Hastanın Hemipelvektomi Sonrası Henderson Hemşirelik Modeli’ne Göre Değerlendirilmesi, Olgu Sunumuİbrahim Hakkı ÇELİK, Samed KAPU, Saide FAYDALI, İbrahim ÇETİN
-SS79Ortopedi Hastalarında Öz-bakım ve HemşirelikSamed KAPU, Saide FAYDALI
-SS67Mesane Kanseri Tanısıyla İzlenen Hastasının Radikal Sistoprostatektomi Sonrası Roy Adaptasyon Modeline Göre Değerlendirilmesi, Olgu SunumuSamed KAPU, İbrahim Hakkı ÇELIK, Saide FAYDALI
-SS60Hemşirelerin İş Yükünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: İş Doyumu ve Örgütsel Özdeşleşmenin Aracı RolüEsma ASLAN SEKİ, Bi̇lgen ÖZLÜK
-SS11COVİD-19 Nedeni İle Hastanede Yatan Çocukların Annelerinin Sosyal Destek ve Anksiyete Düzeylerinin  İncelenmesiHatice ÇETIN, Emine GEÇKIL
-Soru Cevap
18.00-19.00Sille Salonu Sözlü Bildiri Oturum 2Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Azi̇ze ATLI ÖZBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Nesi̇be GÜNAY MOLU
-SS136Sağlık Bilimleri Fakültesi Kadın Öğrencilerine Verilen Kendi Kendine Meme Muayenesi Eğitiminin DeğerlendirilmesiLavin AKIN , Şeyda SAYDAMLI , Kibariye KILIÇ
-SS151Hastalığa Bağlı Presenteeism Ölçeği – Hemşire’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesiVeysel Karani BARIŞ, Şeyda SEREN İNTEPELER, Aysun ÜNAL
-SS42Hastanelerde Gerçekleşen Düşmelere Yönelik Önleyici Programın Maliyet Etkililiği: Yarı Deneysel Bir AraştırmaVeysel Karani BARIŞ, Şeyda SEREN İNTEPELER
-SS143Total Gastrektomi Ameliyatı Olan Hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu SunumuNursena KARAOĞLAN, Sevil GÜLER, Burcu OPAK YÜCEL
-SS41Palyatif Bakım Hastalarına Bakım Veren Hasta Yakınlarının Spiritüalite ve Umutsuzluk Durumlarının İncelenmesiSeda KARAMAN, Gülcan BAHÇECIOĞLU TURAN, Fatma DINÇ
-SS105Hasta Güvenliğine Bir Bakış: Hemşirelerin Bilgi Güvenliği Farkındalık Düzeyinin DeğerlendirilmesiBilgen ÖZLÜK, Melek ÇAKIR
-SS149COVID-19 Yoğun Bakım Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Deneyimleri: Nitel Bir ÇalışmaZilan BARAN, Melike TEKİNDAL, Dilek ÖZDEN
-Soru Cevap
İvriz Salonu
17.00-18.00İvriz Salonu Sözlü Bildiri Oturum 1Oturum Başkanı: Prof. Dr. Si̇bel KÜÇÜKOĞLU
Dr. Öğr. Gör. Nesi̇me DEMİRÖREN
-SS189Eş Desteğinin Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri İle ilişkisiGizem Nur KATI, Kamile ALTUNTUĞ
-SS154Kranioplasti Sonrası Hastanın Levine’nin Koruma Modeli’ne Göre Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi: Olgu SunumuZeliha BİRER, Saide FAYDALI
-SS12Böbrek Nakli Olan Bireylerde, COVID-19 Pandemisi Sürecinde, Sağlık Algısı Düzeyinin, İmmünsupresif İlaç Kullanımına Uyum Düzeyi Üzerindeki EtkisiUfuk AKKURT, Dilek ÇİLİNGİR, İsa ÇELİK, Ayşe ÖZKAN, Ebru GÜNER, Tuğba ÖZCAN
-SS59Hemşirelik Öğrencileri Perspektifinden Karşılanmayan Hemşirelik Gereksinimleri: Türkiye-Polonya Arasında Karşılaştırmalı Bir ÇalışmaGamze GÜNEŞ, Zeynep Ayla TISINLI, Hacer Şeyda SAYDAMLI
-SS156KORONAVİRÜS ETKİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASIElif ÇİÇEK, Hacer GÖK UĞUR
-SS13Akademisyenlerde Zoom Yorgunluğunun Zihinsel İş Yükü ve Yaşam Kalitesine EtkisiMeltem MERIÇ, Hilal Merve BELEN
-SS174 Kadınların Uyku Kalitesi ve İlişkili FaktörlerHamide AYGÖR, Özlem SÜZER
-Soru Cevap
18.00-19.00İvriz Salonu Sözlü Bildiri Oturum 2Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Berna BAYIR
Dr. Öğr. Üyesi Razi̇ye ÇELEN
-SS40Hasta Güvenliğinde “Hasta Katılım Aktiviteleri Anketi”nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıDuru ÇETIN, Burcu CEYLAN
-SS146İNTRAKRANİAL HEMORAJİ TANISI İLE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİN’NDE YATAN HASTANIN GORDON’UN FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ MODELİ’NE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMUYusuf MARANKOZ, Zümrüt AKGÜN ŞAHIN
-SS107Gebelikte Cinsel Mitlerin Cinsel Yaşam Kalitesi Üzerine EtkisiMelike ŞAHINGÖZ, Emel EGE
-SS155Acil Hemşirelerinde Dayanıklılık ve Dayanıklılığın GüçlendirilmesiBüşra ÇIRAK SAĞDIÇ, Zeynep METE MERDİN, Sevi̇l GÜLER
-SS108COVID-19 TANILI GEBE HASTANIN YOĞUN BAKIM SÜRECİNİN GORDON’UN FONKSİYONEL SAĞLIK ÖRÜNTÜLERİ MODELİ’NE GÖRE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMUYusuf MARANKOZ, Zümrüt AKGÜN ŞAHIN
-SS109Acil Hemşirelerinde İkincil Travmatik Stres YönetimiZeynep METE MERDİN, Büşra ÇIRAK SAĞDIÇ, Sevi̇l GÜLER
-KS33Covid 19 Pandemisi Sürecinde Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu ve Empati Düzeylerinin DeğerlendirilmesiSevil ŞAHİN, Ayten ARIÖZ DÜZGÜN, Alaettin ÜNSAL, Ebru İNAN KIRMIZIGÜL, Aleyna ÖZDEMİR
-Soru Cevap
Eflatunpınar Salonu
17.00-18.00Eflatunpınar Salonu Sözlü Bildiri Oturum 1Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hava ÖZKAN
Dr. Öğr. Üyesi Serap BATI
-SS57Covıd-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Gözünden Aile Bireylerinin Evde Sağlık Davranışlarının DeğerlendirilmesiZeynep SAÇIKARA, Di̇lek CİNGİL
-SS56Hemşirelik Mesleğinde Kanıta Dayalı Uygulamaların KullanımıYavuz TANRIKULU, Ebru ESENKAYA, Emine PİRİNÇ BAYRAKTAR
-SS15Cerrahi Hastasında İstenmeyen Hipotermiyi Önlemek: Isıtma Yöntemi, Zamanı ve SüresiFatma GÖK, Serpil YÜKSEL
-SS68Farklı Kuşaktaki Hemşirelerin Yaşam Boyu Öğrenme Motivasyonlarının BelirlenmesiGülden BASIT, Dicle BAKIR
-SS101Temel Yaşam Desteği Eğitiminde Başarı; “Bireysel Eğitim Mi?”, “Grup Eğitimi Mi?”: Ön Test - Son Test Randomize Kontrollü ÇalışmaMai̇de YEŞİLYURT, Sai̇de FAYDALI
-SS17Gebelerde Koronavirüs Anksiyetesi, Depresyon ve Stres Düzeylerinin Uyku Kalitesi ile İlişkisiHalime Esra MERAM, Ebru BEKMEZCİ, Züleyha Nur ÇİN
-SS55Postpartum Dönemde Büyükanne Desteğinin Emzirme Öz Yeterlilik Düzeyine Etkisi: Kesitsel Bir AraştırmaGülsün AYRAN, Semra KÖSE
-Soru Cevap
18.00-19.00Eflatunpınar Salonu Sözlü Bildiri Oturum 2Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra Mi̇hrap İLTER
Dr. Öğr. Üyesi Ruki̇ye BURUCU
-SS39Family Resilience and Caregiver Burden among Primary Caregivers of Patients with Lung Cancer: A Cross-sectional StudyPınar ZORBA BAHÇELİ, Mine KARACA
-SS110Covid-19 Pandemisinin Yetişkinlerin Uyku Kalitesine Etkisi Nazike DURUK, Ferzan KALAYCI EMEK
-SS111Pandemi Sırasında İlk Kez Klinik Uygulamaya Çıkan Hemşirelik Öğrencilerinin Stres Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiSerap SAYAR, Fatma GÜNDOGDU, Ayşenur DEMİR
-SS73COVID-19 Pandemisinde Hemşirelerin Tükenmişlik ve Anksiyete Düzeyleri İle Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiİpek Simge ŞAHİN, Sevim ŞEN
-SS162COVID-19 Pandemisinin Yaşlı Bireylerde Depresyon Üzerine Etkilerinin İncelenmesiSerap BAYRAM, Ezgi ÖZSARI, Hatice KÖKPINAR, Kübra YAZICI, Yusuf HALBİLİR, Abdullah ERSOY, Semih ÖZCAN, Elif ÇAYAN, Enes Buğra İŞLEK, Şevval AY, Nadire BAYRAMOĞLU
-Soru Cevap
Ana Salon
8.00-9.00Sözel Bildiriler
Değişen Dünya, Göç ve HemşirelikOturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet KOÇ, Prof. Dr. Ayişe KARADAĞ
9.00-9.20Uzm. Saliha ÖTÜĞENGöç Nedir, Göçün Topluma Yansıması Nasıldır?
9.20-9.40Uzm. Dr. İsmail Hakkı TUNÇEZGöçmenlere Yönelik Sağlık Hizmet Sunumu ve Karşılaşılan Sorunlar
9.40-10.00Prof. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLUGöçün Hemşirelik Boyutu
10.00-10.30Kahve Arası
Akılcı İlaç KullanımıOturum Başkanları: Prof. Dr. Dilek ÖZMEN, Prof. Dr. Emine GEÇKİL
10.30-11.00Konuşmacı: Prof. Dr. Ayşe Saide ŞAHİN
İnovasyonda Mükemmelliğe Ulaştıran Yol HaritasıOturum Başkanları: Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM, Doç. Dr. Yeliz DOĞAN MERİH
11.00-11.20Doç. Dr. Zeynep KARAMAN ÖZLÜHemşirelikte Yapay Zekâ ve İnovasyon
11.20-11.40Doç. Dr. Rukiye HOBEK AKARSUBir Fikrim Var!
11.40-12.00Uzman Hemşire Özlem OKTAYTicarileştirme: Yenilikçi Ürünün İnovasyon Süreci
12.00-13.00Öğle Yemeği
Hemşirelikte BilişimOturum Başkanları: Prof. Dr. Merdiye ŞENDİR, Prof. Dr. Şeyda SEREN İNTEPELER
13.00-13.20Dr. Öğr. Üyesi Nuran AYDIN ATEŞHemşireler Bilişimin Değişim Baskısına Hazır mı?
13.20-13.40Dr. Öğr. Üyesi İlker KÖSESağlık Bilişiminde Birlikte Çalışmak
13.40-14.00Bilişim Hemşiresi Çiğdem KARABilişimle Nasıl Değiştik?
14.00-14.30Kahve Arası
Değişen Dünyada Hemşirelikte Liderliğin ÖnemiOturum Başkanları: Prof. Dr. Sevim SAVAŞER, Prof. Dr. Sultan TAŞCI
14.30-14.50Prof. Dr. Elif GÜRSOYLiderlik ve Mesleki Güç
14.50-15.10Yönetici Hemşire Birgül ARMUTÇUKlinik Boyutuyla
15.10-15.30Yönetici Hemşire Pakize DURMAZYurtdışı Örneği
15.30-16.30Ana Salon Sözlü Bildiri Oturum 3Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayfer TEZEL
Dr. Öğr. Üyesi Nesi̇be GÜNAY MOLU
-KS41Hemşirelik Öğrencilerinin Atık Yönetimi Konusundaki Bilgi DüzeyleriMerve BAT TONKUŞ, Mert COŞKUN, Zeliha KALIN
-ES30Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline İlişkin Farkındalık DüzeyleriMerve BAT TONKUŞ, Mehmet Turan ASLAN, Zeliha KALIN
-ES31Okul Öncesi Öğretmenlerinin Gözüyle Pandemi Dönemini Yaşayan Çocukların Oyun Davranışlarının ve Eğilimlerinin BelirlenmesiBeytullah KILINÇAT, Sibel KÜÇÜKOĞLU
-ES38Klinik Dönem Öğrencilerin Hasta Güvenliğine Yönelik Tutumlarının ve Görüşlerinin BelirlenmesiYasemin GÜNER, Kübra YILMAZ, Dilan YURTSEVEN, Tuğçe MÜMİN
-ES42COVID-19 Pandemisinde Hemşirelik Eğitimi: Literatür TaramasıBahar ÇOLAK, Yasemin GÜNER
-ES32Web Tabanlı Zihin Haritası Öğrenme Tekniğinin Öğrencilerin Hemşirelik Sürecine İlişkin Bilgilerine EtkisiYadigar ORDU, Nurcan ÇALIŞKAN
-ES33Sanal Oyun Simülasyonunun Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Tanısı Belirleme, Hedef Oluşturma ve Tanı Önceliklendirmesine EtkisiYadigar ORDU, Nurcan ÇALIŞKAN
-ES11Eyleme Geçmek: Hasta Eğitiminin Ana AnahtarıRaheleh SABETSARVESTANI
-Soru Cevap
16.30-17.30Ana Salon Sözlü Bildiri Oturum 4Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayda ÇELEBİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Serap BATI
-SS166COVID-19 Pandemi Sürecindeki Bireylerde COVID-19 Korkusu, Manevi Yönelim ve Umutsuzluk Arasındaki İlişkiSerpil SU, Gülden BASİT, Kübra Nur KÖSE ALABAY
-SS144Kronik Nörolojik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü, Umutsuzluk Düzeyi ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesiKübra YENI, Sümeyye MUTLU
-SS83Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Metabolik Sendrom ve Abdominal Obezite DurumuBerna DİNCER, Elif YILDIRIM AYAZ, Banu MESCİ, Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR, Sadrettin PENÇE, Işıl MARAL, Yaşar SERTBAŞ, Emel METE, Reyhan KAYGUSUZ, Gülser CİNBAZ, Esra KARACAN, Hatice İKİIŞIK, Nesrin İLHAN, Erkan MESCİ, İsmail Hakan AKBULUT, Aysu OKTAY
-SS14ÇOCUK KLİNİĞİNDE REFAKATÇİ ANNELERE UYGULANAN NEFES EGZERSİZLERİNİN ANNELERİN STRES DÜZEYİNE ETKİSİBeyza YÖNDEMLI, Figen TÜRK DÜDÜKCÜ
-SS19Yoğun Bakım Ünitelerinde Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarını Önlemede Hemşire Merkezli Algoritmanın Etkisinin DeğerlendirilmesiAysun ACUN, Nurcan ÇALIŞKAN
-BS7TİP 2 DİYABETES MELLİTUS TANILI BİREYLERDE TEKNOLOJİ TABANLI EĞİTİMİN KAN ŞEKERİ ÖLÇÜMÜ VE TEKNOLOJİ KABULÜ ÜZERİNE ETKİSİMeltem ÇAVUŞOĞLU, Medine YILMAZ
-KS46CPAP Uygulanan COVID-19 Hastalarının Ajitasyon Düzeyi ve Oksijen Satürasyonu Üzerine Uygulama Sırasında Dinletilen Müziğin EtkisiSümeyye BİLGİLİ, Reva BALCI AKPINAR
-Soru Cevap
19:00 - Sema Gösterisi (Mevlana Kültür Merkezi
Çatal Höyük A Salonu
8.00-9.00Çatal Höyük A Sözlü Bildiri Oturum 3Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Burcu CEYLAN
Dr. Öğr. Üyesi Berna BAYIR
-SS113Cerrahi Hastada Postoperatif Deliryum ve YönetimiŞenay GÖKDEMİR, Sai̇de FAYDALI
-SS72Hemşirelerin Venöz Tromboemboli Risk Faktörleri Ve Koruyucu Girişimlere Yönelik Bilgi Düzeylerinin BelirlenmesiElif KARAHAN, Suna UZUN
-SS37COVID-19 Pandemi Sürecinde Çocukların Yaşam Kalitesi ve Dijital Oyun Bağımlılığı: Web-Tabanlı Kesitsel ÇalışmaRaziye ÇELEN, Sümeyye Nur GÜNEŞ, Sibel KÜÇÜKOĞLU
-SS36İntestinal Stomalı Bireylerin Spiritüel İyi Oluşlarının Özetkililik Düzeylerine EtkisiHilal TÜRKBEN POLAT, Rukiye BURUCU
-SS35Pandemi Sürecinde Hemşirelerin Standart ve İzolasyon Önlemlerine Uyum Düzeyleri ve Etkileyen FaktörlerMeral TAŞKIN, Şerife KURŞUN KURAL
-SS115Duygusal Zeka ve HemşirelikHacer DURAN, Gülnur AKKAYA
-SS75Üniversite Öğrencilerinde Bağımlılık: Sigara, Alkol, Madde, Oyun ve İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin BelirlenmesiTuba KORKMAZ ASLAN, Serap BATI
-SS34Kritik Hastaların Yeterli Beslenmesinin Önündeki Bariyerlerin Değerlendirilmesi Ölçeği Revize Formunun Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin DeğerlendirilmesiNeşe YAVUZ, Rana Elçin SEZER CEREN, Zeliha ÖZDEMİR KÖKEN
-KS14Adölesanların Toplumsal Cinsiyet Rollerine Karşı Tutumlarının Sağlık Davranışlarında Algılanan Sosyal Destek Düzeyine Etkisinin BelirlenmesiBerna BAYIR, Figen TÜRK DÜDÜKCÜ, Zehra KOÇAK
-SS80Çocuklarda Perioperatif Çok Boyutlu Anksiyete Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıSevim ÇELIK, Aylin KURT, Sibel KÖSTEKLI, Özge UÇAR
-Soru Cevap
9.00-15.30-
15.30-16.30Çatal Höyük A Sözlü Bildiri Oturum 4Oturum Başkanı: Doç. Dr. Serpi̇l YÜKSEL
Dr. Öğr. Üyesi Hi̇lal TÜRKBEN POLAT
-SS193Covid-19 Salgını Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Koronavirüs Anksiyetesi ve El Hijyeni İnançları Arasındaki İlişki: Kesitsel Bir ÇalışmaPınar BEKAR, Duygu ARIKAN
-SS116TİP 1 DİYABETLİ ERGENLERDE YEME BOZUKLUKLARI: DERLEMEHarun ÖZBEY, Meral BAYAT
-SS94Üniversite Öğrencilerinin Namus Kavramına İlişkin Görüşleri: Karma Yöntemli Bir ÇalışmaKübra AKCAN, İpek TURHAN, Merve Gül ŞAHIN, Mürüvvet BAŞER
-SS118Erkeklerin Cerrahi Sterilizasyon Yöntemlerine Yönelik Tutum ve İnanışlarının İncelenmesiŞeyda Sinem YAR, Özlem CAN GÜRKAN
-SS119Uzaktan Eğitimin Okul Çocuklarının Sağlık Davranışlarına ve İnternet Kullanımlarına Etkisi: Karma AraştırmaSeher YURT, Hasibe KADIOĞLU, Nurcan KOLAÇ, Fisun KUBILAY
-SS120Hemşirelerin Öz-duyarlık Düzeyleri ile Bakım Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiArif ÖZPARLAK, Dudu KARAKAYA, Hilal UÇAN, Esra ÇELİK
-Soru Cevap
16.30-17.30Çatal Höyük A Sözlü Bildiri Oturum 5Oturum Başkanı: Doç. Dr. Serpi̇l YÜKSEL
Dr. Öğr. Üyesi Raheleh SABETSARVESTANİ
-SS152Kırsal Kesimde Yaşayan Gebelerin Kaygı Düzeylerinin BelirlenmesiSezer AVCI, Dilek KAYTAN
-SS2Hemşirelerin Kendi Kendine İlaç Kullanım Davranışı: İlaç Kullanmaya İlişkin Tutum ve Sağlık Okuryazarlık İlişkisiBetül UÇAR, Esra KOÇ, Bekir ERTUĞRUL, Feyza BARDAK
-SS30Ameliyathane Hemşirelerinin Bildirdiği Çevresel Sağlık Risk Faktörlerinin İncelenmesiÇağla KUŞ, Aynur KOYUNCU, Kadiriye PEHLIVAN, Ayla YAVA
-SS157Dahili Kliniklerde Yatarak Tedavi Gören Hastaların Bakım Bağımlılıkları, Düşme Riskleri ve Etkileyen Faktörler; Tanımlayıcı Bir ÇalışmaRuki̇ye BURUCU, Rumeysa ÇÖMLEKCİ, Şeyma SAĞLAM, Yasemi̇n PINAR
-SS29Pediatrik Anestezi Sonrası Çocukların Ağrı Düzeyleri ve Hemşirelik Girişimlerinin Değerlendirmesi: Retrospektif Tanımlayıcı ÇalışmaSevinç AKKOYUN, Fatma TAŞ ARSLAN
-SS131Hemşirelerin Toplumsal Cinsiyet Hakkındaki Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Araştırmaİpek TURHAN, Kübra AKCAN, Oktay BEKTAŞ, Mehmet DOLANBAY
-SS132Hemşirelikte Maneviyat ve Manevi BakımSi̇yabe ARSLAN, Sezer AVCI
-SS28Yoğun Bakım Hemşirelerinin Afetlere Hazır Oluşluk Durumu Yasemin ERGÜN, Çağla ISLATTI MUTLU, Veysel KAPLAN, İdris HERDEM, Yusuf TAYLAN
-KS44Covid-19 Pandemisinde Üniversite Ögrencilerinin Bulaşma/Bulaştırma Korkusunun Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerine EtkisiMahinur DURMUŞ İSKENDER, Ahmet GÜLSOY, Ebru ÖZCAN, Yusuf UYAN
-Soru Cevap
Çatal Höyük B Salonu
8.00-9.00Çatal Höyük B Sözlü Bildiri Oturum 3Oturum Başkanı: Doç. Dr. Di̇lek CİNGIL
Dr. Öğr. Üyesi Gülhan ERKUŞ KÜÇÜKKELEPÇE
-SS121Gençlerde ruh sağlığı okuryazarlığının mental iyi oluş ve yardım arama davranışı ile ilişkisi: sistematik derleme ve meta-analizArif ÖZPARLAK, Dudu KARAKAYA, Zeynep ÖZER
-SS122Hemşirelerin Bakım Verici Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesiSaadet ERZİNCANLI, Funda ÇETİNKAYA
-SS76SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞININ YALNIZLIK VE DEPRESYON İLİŞKİSİKübra AKCAN, Şerivan KARAKURT, Feray KABALCIOĞLU BUCAK
-SS123Rushton Ahlaki Dayanıklılık Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıMustafa Sabri KOVANCI, Azize ATLI ÖZBAŞ
-SS124Klinik Hemşirelerde Moral Distres ve Ahlaki Duyarlılık: Bir Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması Mustafa Sabri KOVANCI, Azize ATLI ÖZBAŞ
-SS125Türkiye'de Meme Kanserinden Kurtulan Kadınların Tedavi Sonrası Deneyimleri: Kalitatif Bir Çalışma Ayyüce Tuba KOÇAK, Selda ARSLAN, Yeter İLİK
-SS126Kanserli Çocukların Ebeveynlerinin Psikolojik Dayanıklılığı ve Etkileyen Faktörlerin BelirlenmesiEda ATAY, Özlem IŞIL
-SS77Acil Cerrahi Hastasının Ameliyata Hazırlığında Kanıta Dayalı UygulamalarZeliha BİRER, Saide FAYDALI
-Soru Cevap
9.00-15.30_
15.30-16.30Çatal Höyük B Sözlü Bildiri Oturum 4Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ruki̇ye HOBEK AKARSU
Dr. Öğr. Üyesi Bi̇lgen ÖZLÜK
-SS127Kadınlarda Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnanç ve Damgalamanın Kuşaklararası Aktarımı Ayşe Nur FİLİK, Burcu CEYLAN
-SS147HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLILIĞA YÖNELİK İNANÇLARI VE EMPATİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİSümeyra Mihrap İLTER, Özlem OVAYOLU
-SS128Meme Dolgunluğu Değerlendirme Skalasının Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesiMeltem ÖZKAYA, Öznur KÖRÜKCÜ
-SS32Anoreksiya Nervoza Sorularla Hemşirelik Bakımı: Olgu SunumuSelen ÖZAKAR AKÇA, Ahu Pınar TURAN, Esma Nur ÇINAR, Cansu BALOĞLU
-SS130Yoğun Bakım Hemşirelerinin Göz Bakımı Hakkındaki Görüşleri: Fenomenolojik Çalışma (2022)Ayşegül Tuğba YILDIZ, Özlem CEYHAN
-SS31Koroner Arter Baypas Greft Cerrahisi Geçiren Hastalarda Uyku ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesiRaife GÖKBAYRAK , Aynur KOYUNCU, Ayla YAVA
-SS191Yoğun Bakım Hemşirelerinin Yaşam Sonu Bakımda Algıladığı Engeller ve Destekleyici Davranışlarının İncelenmesiElif ASTAM, Zülfünaz ÖZER
-SS9665 Yaş ve Üzeri Bireylerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Aktif Yaşlanma Sürecine EtkisiServet KALYONCUO, Pınar TEKİNSOY KARTIN
-Soru Cevap
16.30-17.30Çatal Höyük B Sözlü Bildiri Oturum 5Oturum Başkanı: Doç. Dr. Zeynep KARAMAN ÖZLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Hami̇de AYGOR
-SS133Akciğer Kanseri Nedeniyle Operasyon Geçiren Hastalar İçin Geliştirilen Öz Etkililik Ölçeğinin Geçerlik ve GüvenirliğiPınar AYKAÇ , Rabia SAĞLAM AKSÜT
-SS27Hemşirelerin Fizik Muayeneye Yönelik Tutum ve Uygulamalarının DeğerlendirilmesiAzi̇ze ÖZDAŞ, Öznur GÜRLEK KISACIK
-SS26Kronik Hastalığa Sahip Olan ve Dahili Kliniklerde Yatarak Tedavi Gören Bireylerin, ​Taburculuğa Hazır Olma Durumları ve Öğrenim Gereksinimlerinin Belirlenmesi; Tanımlayıcı Bir ÇalışmaRukiye BURUCU, Sefanur YILDIZ, Tuğçe UĞUR, Merve ŞAHİN
-SS25Kahkaha Terapisinin Hemşirelik Öğrencilerinin Genel Sağlık Durumu, Uyku Kalitesi ve Stres Düzeyine EtkisiEli̇f ÜNER, Hasi̇be KADIOĞLU
-SS1Watson İnsan Bakım Modeli Temelli Öz Şefkatli Farkındalık Programının Hemşirelik Öğrencilerinin Beden ve Ruh Sağlığına EtkisiGizem BIDIK, Fatma Nevin ŞIŞMAN
-SS24Çocukların Gözüyle Bakım Kalitesi ve Hemşirelik Girişimlerine Karşı Duyulan Korku Arasındaki İlişkinin BelirlenmesiEsra TEKİNYILDIZ, Selde YÜZER ALSAÇ
-SS23Covid-19 Döneminde Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin GETAT Yöntemlerine Yönelik Bilgi ve Uygulamalarının DeğerlendirilmesiHümeyra YÜKSEL, Di̇lek TALHAOĞLU, Mürüvvet BAŞER
-SS78Diyabetik Ayak Nedeniyle Debridman Uygulanan Hastalarda Klorheksidin Solüsyonunun Mikroorganizma Üremesi Üzerine EtkisiDilek TALHAOĞLU, Gülsüm Nihal ÇÜRÜK
-SS190Periton Diyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Beden İmajı ve Cinsel Yaşam; Tanımlayıcı Bir ÇalışmaTuba Korkmaz ARSLAN, Işın CANTEKIN, Rukiye BURUCU
-Soru Cevap
Kilistra Salonu
8.00-9.00Kilistra Salonu Sözlü Bildiri Oturum 3Oturum Başkanı: Doç. Dr. Selda ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Vesi̇le KOÇAK
-SS158Sanal Gerçeklik Gözlüğünün Kolonoskopi Yapılan Hastalarda Yaşamsal Bulgular ve Anksiyete Üzerine EtkisiEsra DOĞAN YILMAZ, Nigar ÜNLÜSOY DİNÇER
-SS159Yönetici Hemşirelerin Bireysel İş Performansına Çalışma Ortamı ve İşle İlgili Özelliklerin Etkisi: Kesitsel Bir Çalışma Tuğba YEŞILYURT, Emine TÜRKMEN, Nilgün GÖKTEPE, Nuray ERDEMIR ÇAKMAK, Eda Özlem ÜNAL, Esra ADIGÜZEL, Ramiz İŞÇI
-SS22Hemşirelerin Hasta Güvenlik Kültürü Algıları ve Güvenlik Raporlama Sistemi Kullanım Durumlarının DeğerlendirilmesiRabia ARSLAN ÇAKMAK, Bilgen ÖZLÜK
-SS21Bir Aile Sağlığı Merkezi Bölgesinde 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Sağlık Okuryazarlık Düzeyi ile Çocukların Antropometrik Ölçümlerinin İlişkisiMi̇ne TOPÇU, Özcan AYGÜN
-SS90Düşme Korkusu Kaçınma Davranışının Yaşam Kalitesine Etkisinde Kırılganlığın Aracı RolüDamla ÖZTÜRK, Zülfünaz ÖZER
-KS22Sağlık Çalışanlarında Güncel Konu İncelemesi: Beyin GöçüMelek KARATUZLA
-KS35Nomofobi ve Emzirme Öz- yeterliliği Arasındaki İlişkiYeliz ÇAKIR KOÇAK , Simge ÖZTÜRK
-SS182Plasenta Perkreta Olgusunda Hemşirelik Bakımı: Olgu SunumuPelin CALPBİNİCİ, Aynur KIZILIRMAK, Nur Şifa YAVUZ
-KS11Sosyal Görünüş Kaygısı, Olumsuz Değerlendirilme Korkusu ve Beden İmajının Gebelikte Kozmetik Ürün Kullanımı Üzerine Etkisinin BelirlenmesiGülçin NACAR, Simge ÖZTÜRK, Sermin TİMUR TAŞHAN
-Soru Cevap
9.00-15.30_
15.30-16.30Kilistra Salonu Sözlü Bildiri Oturum 4Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hali̇me Esra MERAM
Dr. Öğr. Üyesi Ali̇me SELÇUK TOSUN
-KS3Üriner İnkontinans Tanılı Yaşlı Kadınlara Uygulanan Kegel Egzersizi Odaklı Girişimin İnkontinansa EtkisiHilal Gamze HAKBILEN, Serpil INCE
-KS23Acil Servis Hemşirelerinin Fiziksel Muayene Bilgi ve Becerilerini Kullanma DurumlarıSerap BINGÖL, Serpil İNCE
-KS2Onkoloji Kliniğine Yatan Hastalarda Oral Mukozit Görülme Sıklığı ve Etkileyen FaktörlerAyşe YACAN KÖK, Serpil İNCE
-KS36Kırsal Alanda Yaşayan Bireylerin Kolorektal Kanser Taramasına Yönelik Sağlık İnançları, Etkileyen FaktörlerKudret KAÇAN, Ayşegül ÖZCAN, Semra KOCAÖZ
-KS10Erişkinlerin Koronavirüs Korku Düzeyi ile Aşı Olma Niyetlerinin Değerlendirilmesiİsa ÇELİK, Seçil DURAN, Murat BEKTAŞ, Deniz Sümeyye YORULMAZ
-KS4Gebelerde Üç Yönlü Farkındalık Ölçeği Kısa Formunun Geçerlilik ve Güvenirliliğinin İncelenmesiHafize DAĞ TÜZMEN, Kamile ALTUNTUĞ
-KS24Hemşirelik Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin ve Travma Sonrası Stres Belirtilerinin İncelenmesiFatma YENER ÖZCAN, Burcu CEYLAN
-Soru Cevap
16.30-17.30Kilistra Salonu Sözlü Bildiri Oturum 5Oturum Başkanı: Doç. Dr. Türkan KARACA
Dr. Öğr. Üyesi Si̇bel KIYAK
-KS25Küresel Sağlık İşgücünde Toplumsal CinsiyetYavuz TANRIKULU, Ebru ESENKAYA, Emine PİRİNÇ BAYRAKTAR
-KS48Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Kişisel Koruyucu Ekipmanla İlgili Sorunları ve Başetme YöntemleriFatma GÖK, Serpil YÜKSEL, Gülay ALTUN UĞRAŞ
-KS27Yoğun Bakım Ünitesinde Hastası Olan Aile Üyelerinin Gereksinimlerinin BelirlenmesiSerpi̇l YÜKSEL, Mai̇de YEŞİLYURT, Gülay ALTUN UĞRAŞ
-KS28Yaşlılarda Kısa Sağlık Riski Değerlendirme Aracının Türk Toplumu İçin Geçerlilik ve GüvenirliliğiSerdar ULAK, Dilek CİNGİL, Hasan BAKIR
-KS37Türkiye’deki Hemşirelik Öğrencileri Arasında Covid-19 Aşı Kabulü, Tereddütü ve Reddi: Çok Merkezli Bir Anket ÇalışmasıMeyreme AKSOY, Semra KÖSE
-KS30Covid-19 Pandemi Sürecinin Hemşirelik İmajı Üzerindeki Etkisi Nazi̇ke DURUK, Ferzan KALAYCI EMEK
-KS9SAĞLIK EKONOMİSİNDE SAĞLIK HARCAMALARININ YERİ VE ÖNEMİFeyza ÇETINKAYA KUTUN, Burcu ÖZKAN
-Soru Cevap
Sille Salonu
8.00-9.00Sille Salonu Sözlü Bildiri Oturum 3Oturum Başkanı: Prof. Dr. Si̇bel KÜÇÜKOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Sevda ARSLAN ŞEKER
-KS15Covid- 19 Pandemi Sürecinde Toplumda Algılanan Hemşirelik İmajıSeda Tuğba BAYKARA MAT, Behice Belkıs ÇALIŞKAN, Rıdvan DOĞAN
-KS7Vajinal Doğuma Katılan Babaların Deneyimleri Üzerine Niteliksel Bir Araştırma: Gerçek Hayat DeneyimleriUmut SAÇAN, Çi̇ğdem BİLGE, Meltem MECDİ KAYDIRAK, Aytuğ TÜRK, Di̇lek ÇELİK
-KS16Genç Kadınların Evlilik Öncesi Riskli Cinsel Davranışları ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi Umut SAÇAN, Fatmanur DEMİR, Çi̇ğdem BİLGE, Meltem MECDİ KAYDIRAK
-KS6Endokrin Bozucular Tutum Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme ÇalışmasıMukaddes TURAN MIRAL, Rojjin MAMUK, Melike DIŞSIZ, Şükriye Pınar İŞGÜVEN
-KS19Hemşirelik Öğrencilerinin Akreditasyon Algılarının BelirlenmesiFerdane KOÇOĞLU
-SS71Covid-19 Pandemisinden Korunmak için Kullanılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları: Türkiye'den Kesitsel Bir ÇalışmaFigen TÜRK DÜDÜKCÜ, Rabia ŞENER, Ayşe TÜRKMEN, Canan GAZEL
-SS117Yaşlıların Aile Bakım Vericilerinde Merhamet Yorgunluğunun Bilinmeyen Yüzü: Fenomenolojik AraştırmaYeşim CEYLANTEKİN, Şerife Didem KAYA, Dilek CİNGİL
-SS167Hemşirelik Öğrencilerinde Sağlık Okuryazarlığı ile Aşı Tereddütü Arasındaki ilişkinin DeğerlendirilmesiYeşim CEYLANTEKIN, Sena ÇOBAN, Hümeyra ÇEVIK, Feyza DÜLGER, Beyza CAN, Atike Nur ÇENGELCI, Hatice Nur ÇIVAN, Tuğba ÇANLI, Muti ALMATAR
-KS43Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Sağlık Algıları İle Sigara Bağımlılığına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Cahide ÇEVIK, Gizem TELEK, Aleyna MÜLAZIMOĞLU, Aycan BULUT, Cansu TAŞCI, Duygu ÇAYLAN, Ebrar USLU, Hazar Nur ÖZEL
-Soru Cevap
9.00-15.30-
15.30-16.30Sille Salonu Sözlü Bildiri Oturum 4Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sai̇de FAYDALI
Öğr. Gör. Dr. Fatma Zehra GENÇ
-KS21Hemşirelik Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerinin, Akıllı Telefon Bağımlılık Düzeylerine EtkisiMerve BAT TONKUŞ, Şevval TOKMAK, Zeliha KALIN
-KS20Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Aşılanma Hakkındaki Bilgi Düzeyleri ve Aşı KarşıtlığıMerve BAT TONKUŞ, Sezer KAYA, Zeliha KALIN
-KS1COVID 19 Enfeksiyonu Geçiren ve Geçirmeyen Sağlık Çalışanlarında Depresyon, Anksiyete ve StresZeynep DEMIR, Kamer GÜR
-KS5TÜRKİYE’DE COVID-19 PANDEMİSİ GERÇEĞİ VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ: BİR KAMU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÖRNEĞİYasin ALDEMIR, Zeynep DEMIR
-BS2YATAN HASTA DÜŞME RİSKİ ÖNLEMEYE YÖNELİK KANITA DAYALI KLİNİK KARAR DESTEK SİSTEMİNuran AYDIN ATEŞ, İlker KÖSE, Gözde KÜĞCÜMEN, Sinem CECE, Ayşe Mehlika ALP
-BS3KANITA DAYALI ELEKTRONİK KARAR DESTEK SİSTEMİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ PROJESİ Nuran AYDIN ATEŞ, İlker KÖSE, Meryem KAPANCI
-BS4Pediatri Hemşirelerinin Bireysel Yenilikçilik ProfilleriGülistan GÜLMEZ, Rahime ÇÖMLEKÇI, Semra KÖSE
-BS15DİJİTAL HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA FARKLI KUŞAKLARIN ETKİLERİNİN İNCELENMESİRukiye TÜRK DELBALTA, Şevin AKGÜN
-Soru Cevap
16.30-17.30Sille Salonu Sözlü Bildiri Oturum 5Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hali̇me Esra MERAM
Dr. Öğr. Üyesi İbrahi̇m ÇETİN
-KS31Bakım Dengesi Modelinin Hemşirelik Kuramlarıyla İlişkisi ve Birey, Aile, Sağlık Sistemine EtkileriSemanur ÇELİK DEMİRYÜREK, Nilgün KAHRAMAN
-KS8Salgın hastalarının hemşirelik iş yüküne etkisi: Literatür taramasıElif KILIÇ GÜNER, Yasemin GÜNER
-KS34Tip II Diyabetli Hastalarda Diyabet Farkındalığı Düzeylerinin İncelenmesiBekir KARASAKAL , Emine EKICI
-KS32Gebe ve Emziren Kadınlarda Koronavirüs (Covid 19) Korkusu ve Aşı TereddütüMukaddes TURAN MIRAL, Nurgül TURGUT, Ayşe GÜLDÜR, Zübeyde EKŞI
-KS38Tip 2 Diyabeti Olan Yaşlı Bireylerde Öz-Etkililik ve Fiziksel Aktivitenin Bilişsel Düzey ile İlişkisiBüşra DURAN, Alime Selçuk TOSUN
-KS18Hemşire Yardımcılığı: Türkiye’de ve Dünyada Güncel DurumRukiye Kevser SAĞLAM, Bilge KALANLAR
-KS39Duygusal Özgürleşme Tekniği’nin Ebelik Öğrencilerinde Doğum Korkusu, Travmatik Doğum Algısı ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu Üzerine EtkisiEbru BEKMEZCI, Büşra DURAN, Hediye KARAKOÇ, Halime Esra MERAM
-KS12Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutumlarının İncelenmesiFunda AKDURAN, Öznur ADADIOĞLU, Bahar EMİROĞLU
-Soru Cevap
İvriz Salonu
8.00-9.00İvriz Salonu Sözlü Bildiri Oturum 3Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emi̇ne KOL
Dr. Öğr. Üyesi Serpi̇l SU
-BS5İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatörlü Hastaların Yaşam Deneyimleri: Nitel Bir AraştırmaAyşe UÇAR, Selda ARSLAN, Alpay ARIBAŞ
-BS18Bariatrik Cerrahi Geçiren Hastalarda E-Mobil Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerinin Öz Bakım Gücü, Beden İmajı ve Yaşam Kalitesi Üzerine EtkisiSevgi DENIZ DOĞAN, Sevban ARSLAN
-BS13Kardı̇yovasküler Cerrahı̇ Yoğun Bakım Ünı̇tesı̇nde Uzayan Yatıştaki̇ Hastaların Kuruma Malı̇yetı̇nı̇n Belirlenmesi̇Melek ÜÇÜNCÜOĞLU, İsmai̇l Hakki OCAK
-BS12Hemşirelik Öğrencilerinin Tele-Hemşirelik Konusundaki Bilgi ve Algıları: Geleceğin Hemşireleri Tele-Hemşirelik İle Bakım Sunmaya Hazır Mı?Kadiriye PEHLIVAN, Ayla YAVA, Aynur KOYUNCU
-BS11Hemşirelik Eğitiminde Etkin Bir Model Örneği;  Hemşirelikte İnovasyon AtölyesiYeliz DOĞAN MERİH, Merdiye ŞENDİR
-BS10Hemşireler Yeniliğe Hazır Mı ? Gelecek Yüzyılda Hemşirelik BilimiTuğba OLUÇ, Arzu SARIALİOĞLU
-BS9Dijital Sağlık Teknolojilerinin Uygulanmasında Hemşirelik Meryem TUTUŞ, Gülnur AKKAYA
-BS8Hemşirelik Öğrencilerinin Triyaj Uygulama Başarısı ve Karar Verme Becerilerinin Geliştirilmesinde Web Tabanlı Simülasyonun EtkisiMustafa DEMIR, Pınar DOĞAN
-Soru Cevap
9.00-15.30_
15.30-16.30İvriz Salonu Sözlü Bildiri Oturum 4Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emi̇ne KOL
Dr. Öğr. Gör. Meyreme AKSOY
-KS40 PANDEMİ DÖNEMİNDE HEMŞİRELERİN KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN GİYME -ÇIKARMA İŞLEM BASAMAKLARINA UYUM DURUMLARI; GÖZLEMSEL BİR ÇALIŞMA Selma ATAY, Fatma YILMAZ KURT, Fatma ALDEMİR
-BS16Hemşirelerin Uygulama Eğitiminde Yeni Çağ: Sanal GerçeklikSabri Okan DEMIRYÜREK, Semanur ÇELIK DEMIRYÜREK
-BS19Hemşirelik Öğrencilerinde E-Sağlık Okuryazarlığı İle Sağlığı Geliştirici Ve Koruyucu Davranışları Arasındaki İlişkinin BelirlenmesiEbru ÖZTÜRK ÇOPUR, Seda Sibel IŞIK, Zehra CAN
-BS1Kardiyak Operasyon Geçiren Bireylere Tele Hemşirelik Yoluyla Uygulanan Transteoretik Model Temelli Girişimlerin Sigara Bırakmaya EtkisiEli̇f KARAKAN, Sai̇me EROL
-BS20Hastalara Yönelik Bilgi Güvenliği Sorunlarının Pareto Analizi İle Değerlendirilmesi: Hemşire ve Doktorların GörüşleriBilgen ÖZLÜK, Kübra GÜLPINAR
-ES39Halk Sağlığı Hemşireliği Öğrencilerine Vaka Temelli Verilen Öğretim Yönteminin Mesleki Yetkinlik ve Klinik Karar Verme Düzeylerine EtkisiAdem SÜMEN, Derya ADIBELLİ
-ES17Türkiye’de Covid-19 Pandemisi İle İlgili Hemşirelik Alanında Yapılan Doktora-Yüksek Lisans Tezlerinin DeğerlendirilmesiHakan KORKMAZ, Gökçe DEMİR
-KS49ADÖLESANLARDA PRİMER DİSMENORE SIKLIĞI VE BAŞ ETMEDE KULLANILAN TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF YÖNTEMLERSinem BAĞCI ÇELIK, Kamile ALTUNTUĞ, Emel EGE
-Soru Cevap
16.30-17.30İvriz Salonu Sözlü Bildiri Oturum 5Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma TAŞ ARSLAN
Dr. Öğr. Üyesi Emi̇ne ERGİN
-ES52Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Yaşam Sonundaki Bireye Bakım Verme, Ölüm ve Saygın Ölüm Kavramlarına Karşı Tutum  ve Görüşleri: Karma Yöntem ÇalışmasıSevi̇l ÖZKAN, Fatma TAŞ ARSLAN
-ES23Müziğin Hemşirelik Öğrencilerinde Beceri, Kaygı, Öz Güven Algısı ve Yaşam Bulguları Üzerine EtkisiSerpi̇l SU, Burcu CEYLAN, Fatma YENER ÖZCAN, Asude GÜNEY
-ES1Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri, Algılanan Stres ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesiAkgün YEŞİLTEPE, Sevda ARSLAN ŞEKER
-ES12Hemşirelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Mizah Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesiFatma Nur SARI, Tuba KORKMAZ ASLAN, Burcu CEYLAN, Nesibe GÜNAY MOLU
-ES10Manevi Bakım Eğitiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Manevi Bakım Algıları ve Ölüme Karşı Tutumlarına EtkisiTürkan KARACA, Nilay ERCAN ŞAHIN
-ES44Yeni Mezun Hemşireler Kendilerini Kültürel Olarak Yeterli Hissediyorlar mı?: Fenomenolojik Nitel AraştırmaNilay ERCAN ŞAHIN, Türkan KARACA
-ES5314-19 Yaş Erkek Adölesanların Aile İçi İletişimlerinin Okula Uyum Düzeyleri İle İlişkisiMahsum KORKUTAN, Nesibe GÜNAY MOLU, Burcu CEYLAN, Tuba KORKMAZ ASLAN
-ES3Ameliyathanede Hasta Güvenliği: Pnömatik TurnikelerAtiye AYDIN , Nevin KANAN
-Soru Cevap
Eflatunpınar Salonu
8.00-9.00Eflatunpınar Salonu Sözlü Bildiri Oturum 3Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Gülden BASİT
-ES34Sağlık Bakım Eğitimi Alan Öğrencilerin Meslekler Arası ÖğrenmeyeHazır Bulunuşluklarının BelirlenmesiMerve TARHAN, Pınar DOĞAN, Ahu KÜRKLÜ
-ES35Hemşirelerin Mentorluk Uygulamasına İlişkin Görüşlerinin DeğerlendirilmesiMeltem UĞURLU, Serap KORKMAZ
-ES19Hemşirelik Öğrencilerinin Gözünde Covid-19 Pandemisi’nin Hemşirelik İmajına Etkisi: Kesitsel ÇalışmaRaziye ÇELEN, Sibel KÜÇÜKOĞLU, Emriye Hilal YAYAN, Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR
-ES24Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akran ve Öz Değerlendirme Becerilerinin DeğerlendirilmesiFeyzan GARIP, Merve KIRŞAN BÜYÜKTARAKÇI, Sevim ÇELIK
-ES36İlkokul  Öğrencilerinin  Ruhsal  Sağlık  Durumu ve  Yaşam  Biçimi  Davranışlarının İncelenmesi, İstanbul: Tanımlayıcı ve  İlişki  Arayıcı  Bir  ÇalışmaÖzlem KÖSEOĞLU ÖRNEK, Nurcan KOLAÇ
-KS13   Maden İşçilerinin Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve TutumlarıBüşra TURAN, Nurcan KOLAÇ
-ES9Biyoistatistik Öğretiminde Ters Yüz Sınıf ve Kahoot Uygulamasının Öğrencilerin Motivasyon Düzeylerine EtkisiAyşegül ILGAZ
-SS184Birinci Basamakta Yaşlı Bireylerin Sağlık Algısı Ve Yaşam Kalitesinin DeğerlendirilmesiNesime DEMIRÖREN, Fatma Zehra GENÇ, Kübra Sultan DENGIZ, Zeynep SAÇIKARA, Dilek CINGIL, Filiz HISAR
-SS185 The effect of home care education to caregivers on depression and quality of life in stroke patients in Imam Khomeini educational and treatment center, Urmia, 2019-2020Nader AGHAKHANI,, Sevda ZANGBARI, Masumeh Hemmati MASLAK PAK, Jamal AHMADZADEH
-Soru Cevap
9.00-15.30_
15.30-16.30Eflatunpınar Salonu Sözlü Bildiri Oturum 4Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yeli̇z DOĞAN MERİ̇H
Dr. Öğr. Üyesi Semra KÖSE
-ES7Casey-Fink Uygulamaya Hazıroluşluk Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıBahar KULEYİN, Seher BAŞARAN AÇIL
-ES14COVID-19 Pandemi Sürecinde Kadınların Meme, Serviks ve Kolorektal Kanser Tarama Programlarına Katılımları ve Etkileyen FaktörlerFerdane KOÇOĞLU, Özlem AŞCI, Semra KOCAÖZ
-ES6KOAH’lı Bireylere ROY Adaptasyon Modeline Göre Verilen Eğitimin Yaşam Kalitesine EtkisiSema SARIKAYA, Si̇bel KARACA SİVRİKAYA, Hi̇cran YILDIZ
-ES5Ülkemizde En Sık Kullanılan Hemşirelik Tanıları:Sistematik İncelemeMetin ÇELIK, Demet İNANGIL, Rümeysa DEMIR, Merdiye ŞENDIR
-ES26KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet AlgısıBerna BAYIR, Hamza ÖZCİHAN, Burak Kaan KÜÇÜK, Serap Nur ATALAY, Leyla İrem YAVUZ, Sibel KAMALI, Ceren SAĞDIÇ
-ES27Ters Yüz Öğrenme Modeli ile Kan Basıncı Öğretiminin Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi Düzeyine ve Öz-Yönetimli Öğrenme Becerilerine Etkisi: Randomize Kontrollü ÇalışmaŞüle BIYIK BAYRAM, Emel GÜLNAR, Hüsna ÖZVEREN, Nurcan ÇALIŞKAN
-BS21Doğum Sonu Dönemde Verilen Hemşirelik Bakımının ve E-Mobil Eğitimin Doğum Sonu  Fiziksel Semptom ve Emzirme Öz-Yeterliliğe EtkisiSeda KARAÇAY YIKAR, Evşen NAZİK
-ES18Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeline Göre Hemşirelik Öğrencilerinin Belirledikleri Hemşirelik Tanıları Ve Hemşirelik Tanıları Algılarının BelirlenmesiSeda KARAÇAY YIKAR, Evşen NAZİK
-Soru Cevap
16.30-17.30Eflatunpınar Salonu Sözlü Bildiri Oturum 5Oturum Başkanı: Prof. Dr. Handan ZINCIR
Dr. Öğr. Gör. Nesi̇me DEMİRÖREN
-SS160Hemşirelik Hizmetlerinde Denetim Kültürü Ölçeği: Hemşire Versiyonunun Geliştirilmesi Ebru ÖZEN BEKAR, Ülkü BAYKAL, Şengül CANGÜR
-SS161Akciğer Kanseri Olan Hastaların Sigara İçme Arzusu ve Dispne Durumu: Kesitsel Tanımlayıcı ÇalışmaSelda ARSLAN, Deniz ÖZDEMİR, İrem ÖNER
-ES41KARİYER PLANLAMA DERSİNİN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI VE YETKİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİSevi̇l GÜLER, Sevda KORKUT, Emi̇ne KORKMAZ
-ES28Türkiye’de Deliryum ile İlgili Yapılan Hemşirelik Lisansüstü Tezlerinin İncelenmesiAydan AKKURT YALÇINTÜRK, Seyran Şevval ÇİMEN, Gizem KUBAT BAKIR
-ES37Kadavradan Donör Kayıplarına Neden Olan Etkenlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Pilot ÇalışmaSevim BOZKUŞ ULUSAL, Muhammet Sait YÜCE, Mehmet Akif YAZAR
-ES15Yaratıcı dramanın hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik süreci bilgisi ve vaka analiz becerilerine etkisiHandan EREN, Seyda CAN
-ES4Öğrencilerin Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara Yönelik Bilgileri ve Cinsel Eğitime Yönelik TutumlarıDidem KAYA, Ayşe ARIKAN DÖNMEZ, Ayşegül Tuğba YILDIZ
-ES16Covid-19 Pandemisinin Klinik Eğitim Üzerindeki Etkileri: İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Merceğinden BakmakHandenur GÜNDOĞDU BAŞARAN, Rümeysa DEMIR, Fatma TANRIKULU, Mustafa DEMIR, Hürmüs KUZGUN, Yurdanur DIKMEN
-Soru Cevap
Poster Sunum
8.00-9.00Porter Sunum OturumuOturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Bi̇lgen ÖZLÜK
-Dijital Pano 1
-SP10Pediatri Hemşirelerinde Merhamet DüzeyiGülgün SEVİMLİGÜL, Elif ÜNVER KORGALI, Selim ÇAM
-SP13Evde Hastasına Bakım Verenlerde Stres Düzeyi ve Stresle Başa Çıkmada Sosyal Desteğin EtkisiElif KAYA AYDOĞDU, Sibel KARACA SİVRİKAYA, Hicran YILDIZ
-SP1Erkeklerin Prostat Kanseri Taramalarına İlişkin Tutumları ve Bilgi Düzeyleriİpek KÖSE TOSUNÖZ, Sevgi DENIZ DOĞAN
-SP9 Demans Hastalarının Bakımında Yeni Bir Yaklaşım: Entegre BakımMünevver ÖZCAN
-SP8Kızlık Zarı İncelemesi ve Etik BoyutuSıla GÜL, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
-SP14Papadopoulos Tilki Taylor (PTT) Kültürel Yeterliliği Geliştirme ModeliEbru DIĞRAK, Ayfer TEZEL
-Dijital Pano 2
-SP15Total Larenjektomi Ameliyatı Olan Hastanın Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakımı: Olgu SunumuNursena KARAOĞLAN, Sevil GÜLER, Burçin IRMAK
-SP2Primer Beyin Tümörlü Hastalarda Önceliğe Alın(A)mayan Duygular: Ölüm Kaygısı ve Nüks KorkusuNimet Sena KÜÇÜK, Sevil GÜLER
-SP7Tekrarlı Lomber Disk Hernisi Cerrahisi Sonrası Güçlüklerle Başetme: Olgu SunumuNimet Sena KÜÇÜK, Sevil GÜLER, Keziban ÖZTÜRK, Hülya BULUT
-SP11Çocuklarda Dijital Oyun BağımlılığıSümeyye Nur GÜNEŞ, Sibel KÜÇÜKOĞLU
-SP6Sağlık İnsan Gücü Planlamasında Hemşire YardımcılarıRukiye Kevser SAĞLAM, Bilge KALANLAR
-SP5BASINÇ YARALARININ AĞRI YÖNETİMİNDE TOPİKAL SEVOFLURANSabri Okan DEMİRYÜREK, Zeliha ÖZDEMİR KÖKEN
-Dijital Pano 3
-SP4Ortopedi Servisinde Yatan Bireylerde Görülen Psikososyal Sorunlar ve Hemşirelik BakımıSümeyra TEMEN, Hülya KÖK EREN
-SP16Hemşirelikte Etik İlkeler ve Covid-19 Pandemisinde Hemşirelikte Etik İkilemlerSıla GÜL, Remziye CICI
-SP12OREM ÖZ BAKIM EKSİKLİĞİ HEMŞİRELİK KURAMI'NA GÖRE İNTRAKRANİAL KİTLE CERRAHİSİ GEÇİREN HASTANIN KAVRAM HARİTASI İLE HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMUDilek TALHAOĞLU
-SP3Total Diz Protezi Ameliyatı Olan Hastalarda Covid-19 Sonrası Hızlandırılmış İyileşme (ERAS) Protokollerine Bakış Nilgün ÖZBAŞ
-EP1  Sağlık Bakım Uygulamaları, Hemşirelik ve Etik DuyarlılıkHavva ÜNALDI, Emine ERGIN
-EP29Turkcell Diyalog Müzesi” Gezisinin Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumlarına EtkisiSeyran Şevval ÇİMEN, Beyza GÜL, Yaren ÖZKARACA, Gözel Rümeysa ALKAN, Burak :KAPLAN, Besti ÜSTÜN, Aydan AKKURT YALÇINTÜRK
-Dijital Pano 4
-KP1Sağlık Çalışanları Obez Hastalara Karşı Önyargılı Olabilirler mi?Gülgün SEVİMLİGÜL, Mahir ARSLAN
-BP2Türkiye’de Mobil Sağlık Uygulamalarının Hasta Bakım Sonuçları Üzerine Etkilerini Değerlendiren Hemşirelik Tezlerinin İncelenmesi: Sistematik DerlemeSevgi DENIZ DOĞAN, İpek KÖSE TOSUNÖZ
-BP1Organ Nakli Olan Hastalarda Dijital Sağlık UygulamalarıAdi̇le SAVSAR, Hati̇ce AYHAN
-BP4HEMŞİRELİK MESLEĞİNDE YAPAY ZEKÂ VE ROBOTLARIN KULLANIMIKadriye TUZCU, Doç. Dr. Rukiye TÜRK DELİBALTA
-BP3Hemşirelik İnovasyon Merkezleri Ve Önemi Tuğba OLUÇ, Arzu SARIALİOĞLU
-SP17COVID-19 Pandemi Sürecinde Cerrahi Süreç ve Hasta BakımıMeral TAŞKIN, Şerife KUŞUN KURAL
-KP2Yaşlanan Toplumda Palyatif Bakım Üzerine Bir DerlemePınar DOĞAN, Tuba ÖZAYDIN
Ana Salon
8.00-9.00Sözel Bildiriler
Hemşirelikte İyi Uygulama ÖrnekleriOturum Başkanları: Prof. Dr. Handan ZİNCİR, Prof. Dr. Fatma TAŞ ARSLAN
9.00-9.15Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜKültürlerarası Hemşireliğe İlişkin Bir AB Projesinin Kazanımları
9.15-9.30Doç. Dr. Emine KOLHemşirelik Uygulama ve Araştırma Merkezi Kapsamında Hemşire, Birey ve Aileye Yönelik Güçlendirme Programları
9.30-9.45Doç. Dr. Yeliz DOĞAN MERİHİnovatif Hemşireler Her Yerde; Sağlıkta Çocuk Mucitler İş Başında Projesi
9.45-10.00Öğr. Gör. Dilek DEMİREZENİnovasyon & Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Açmak
10.00-10.30Kahve Arası
Sağlıkta Değişim: Yapay ZekâOturum Başkanları: Prof. Dr. Filiz HİSAR, Doç. Dr. Gülten KOÇ
10.30-11.30Konuşmacı: Doç. Dr. Yusuf YALÇIN İLERİ
11.30-12.30Kapanış ve Ödül Töreni
Gezi
Çatal Höyük A Salonu
8.00-9.00Çatal Höyük A Sözlü Bildiri Oturum 6Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sai̇de FAYDALI
Dr. Öğr. Üyesi Raheleh SABETSARVESTANİ
-SS168 Exploring of Critical Care Nurses' Moral Sensitivity Forming Process in Cardiopulmonary Resuscitation: A Grounded Theory Study Nader AGHAKHANI, Farshad MOHAMMADI, Hosein HABIBZADEH
-BS22İnovatif Bir Ürünün Geliştirilmesi; Konforlu Doğum Masası (CONFODESK) Mehlika ASLAN, Miyase UZUNALİOĞLU, Zeynep KARAARSLAN, Yeliz DOĞAN MERİH
-BS23KİAB İşlemi Sırasında Yaşanan Anksiyete ve Ağrı Üzerine Sanal Gerçekliğin EtkisiEmine KORKMAZ, Sevil GÜLER
-ES47Hemşirelere Yönelik Temel EKG Eğitiminin EtkinliğiFatma İLTUŞ, Yasemin TOKEM, Serdar BAYATA
-SS52Merley Mishel’in Hastalıkta Belirsizlik Kuramı’nın Hemşirelik Araştırmalarında KullanımıAyşenur DEMİR, Serap SAYAR
-SS70Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Stres Yaratan Durumlar ve Stresle Baş Etme StratejileriZuhal SERBEST, Serap SAYAR
-SS43Tip I Diyabetli Çocuklarda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının ve Öz-Bakım Gücünün ÇocuğunHastalığa Yönelik Tutumuna Etkisinin İncelenmesiDuygu YOKUŞ, Figen TÜRK DÜDÜKÇÜ
-SS38Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinde Yılmazlık ve Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin BelirlenmesiFigen TÜRK DÜDÜKCÜ, Berna BAYIR
-SS112Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğrencilerinin Meme Kanseri, Kendi Kendine Meme Muayenesi Sağlık İnançları ve Meme Kanseri KorkusuSerap SAYAR, Fatma KOYAK
-Soru Cevap
Çatal Höyük B Salonu
8.00-9.00Çatal Höyük B Sözlü Bildiri Oturum 6Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Fi̇gen TÜRK DÜDÜKCÜ
Dr. Öğr. Üyesi İbrahi̇m ÇETİN
-SS170 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kadınlarda Premenstrüel Sendrom ve Psikolojik DeğişikliklerHavva YEŞILDERE SAĞLAM , Elif GÜRSOY, Atike KAYA
-SS169Hemşirelik Öğrencilerinde Konstipasyon ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi: Kesitsel AraştırmaEbru KARAZEYBEK, Rabiye DEMIR IŞIK, Gülşen AK SÖZER
-SS171Hemşirelerin Bireysel ve Mesleki Özellikleri ile Hemşirelik Çalışma Ortamının Hemşirelerin Tıbbi Hata Tutumlarına EtkisiŞehrinaz POLAT, Nilgün GÖKTEPE, Begüm YALÇIN, Emine TÜRKMEN
-KS45COVID-19 Pandemisinin Acil Hemşirelerinde Kaygı, Tükenmişlik Düzeyi ve Uyku Sorunlarına EtkisiSefa Ahmet DEMİR, Zeynep TOSUN
-ES48Hemşirelik Eğitiminde Fotoses Uygulaması: Diyabet Hemşireliği Örneğiİbrahim ÇETİN
-ES49BEHÇET HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE ALGILANAN STRES DÜZEYİ, HASTALIK AKTİVİTESİ VE UYKU KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİŞeyma KORUYUCU, Özlem CANBOLAT
-SS178Hemşirelerin ve Hasta Yakınlarının Spiritüel İyi Oluş Durumları ile  Hasta Mahremiyeti Tutumları Serpil ÇELİK DURMUŞ, Filiz HİSAR
-SS188Trakeostomili Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Evde Bakımda Yaşadıkları Sorunların BelirlenmesiHatice DÖNMEZ, Elif GÖZETICI
-Soru Cevap
Kilistra Salonu
8.00-9.00Kilistra Salonu Sözlü Bildiri Oturum 6Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Hami̇de AYGOR
Dr. Öğr. Üyesi Razi̇ye ÇELEN
-SS173Deliryumun Önlemesi ve Tespitinde Hemşirelik BakımıÇiğdem BERK ÖZCAN
-SS175Dahili Kliniklerde Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımına Yönelik Memnuniyet Düzeylerinin DeğerlendirilmesiBi̇lgen ÖZLÜK, Fatma Ezgi̇ YORGANCILAR
-SS176Meme Kanseri Risk Faktörlerinin Belirlenmesinde Beslenme ve Fiziksel Aktivite: Vaka Kontrol ÇalışmasıMerve ŞEN, Tuba ÖZAYDIN , Burak BILGIN
-SS177Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı: Kesitsel ve Çok Merkezli Bir Çalışma, Türkiye ÖrneğiAyşegül KORKMAZ DOĞDU, Bahar ÇİFTÇİ, Hayat YALIN, Emine GEÇKİL, Fatma DURSUN ERGEZEN, Mihrap İLTER, Banu TERZİ, Emine KOL, Mağfiret KAŞIKÇI, Şule ECEVİT ALPAR
-SS181Sağlık Çalışanlarının Radyasyondan Korunma Bilgisi Ölçeği (SÇRKBÖ)’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıMahmut AY, Bilgen ÖZLÜK
-ES51Türkiye’nin Doğusundaki ve Batısındaki İki Farklı Üniversitenin Hemşirelik Eğitimine Yönelik Örtük Programlarının KarşılaştırılmasıHülya ELMALI ŞİMŞEK, Meyreme AKSOY
-Soru Cevap
Sille Salonu
8.00-9.00Sille Salonu Sözlü Bildiri Oturum 6Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Serap SAYAR
Dr. Öğr. Üyesi Hi̇lal TÜRKBEN POLAT
-ES50PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE TURKISH VERSION OF THE ACADEMIC NURSE SELF-EFFICACY SCALE (ANSEs)Harun ÖZBEY, Kazım BAĞCI, Metin KARABULUT, Meral BAYAT
-SS84LİSE ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ALGILADIKLARI STRESİN GÜNDÜZ UYKULULUK DURUMUNA ETKİSİGözde TEVRAT YILDIRIM, Gökçe DEMIR
-ES40“Yapıcı Değişim, Güçlü Etki”: Hemşirelik Öğrencilerinin Proaktif Kişilik Özellikleri ve Bakım Davranışları Şenay ŞERMET KAYA , Yasemin GÜMÜŞ ŞEKERCI , Tuğba AYDIN YILDIRIM
-SS163Tip 2 Diyabetli Bireylerde Sosyal Desteğin Hastalığı Kabul Düzeylerine Etkisi: Kesitsel Bir ÇalışmaNurten TERKEŞ, Çiğdem ÖKTEN, Dilek VICDAN
-ES46Hemşirelik Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutumlarının Meslek Seçimine Etkisinin BelirlenmesiBerna BAYIR, Beyzanur AY, Hamza ÖZCIHAN
-KS42COVID-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerinin Kan Bağışına Yönelik Uygulama ve Görüşlerinin BelirlenmesiAyşegül ÖZTÜRK BIRGE, Arzu KARABAĞ AYDIN
-SS164Hemşireler Neden Göçüyor? Tanımlayıcı Bir Çalışma Havva ARSLAN YÜRÜMEZOĞLU, Hatice ÇAMVEREN
-SS165Sorumlu Hemşirelere Yönelik Otantik Liderlik, Güçlendirme ve Hasta Güvenliğine Temellendirilmiş Eğitim Programının DeğerlendirilmesiHasan Fehmi DİRİK, Şeyda SEREN İNTEPELER
-SS186TERMİNAL DÖNEM HASTALARIN AİLELERİNİN MANEVİ BAKIM BEKLENTİLERİ VE DİNİ BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİZuhal ÇETİN, Betül ÖZEN
-Soru Cevap
Çatal Höyük A Salonu
10.00-16.00Regresyon AnaliziEğitmen: Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Bayar
Çatal Höyük B Salonu
10.00-16.30Deneysel Araştırmalar İçin Çalışma Protokolü YazmaEğitmen: Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM - Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ILGAZ